Nordeconi neljanda kvartali käive kasvas aastaga 28 protsenti, 78,4 miljoni euroni.

Läinud aasta käive kasvas kogu aastaga 26,5 protsenti, 296,1 miljoni euroni.

Ettevõtte neljanda kvartali koondkasumi emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa kasvas aastaga 64,6 protsenti, 1,3 miljoni euroni. Analoogne kogu läinud aasta kasum kasvas 45,6 protsenti, 3,7 miljoni euroni.

2020. aasta ehitusturgu iseloomustasid suured kõikumised, kus rekordilisele I kvartalile järgnes järsk nõudluse langus II ja III kvartalis ning mõningane taastumine IV kvartalis. Mahtude langus avaldab olulist survet peatöövõtu marginaalile ning konkurents sektoris on väga kõrge, teatas ettevõte börsiteates.

Nordeconi 2020. aasta kasumlikkust mõjutasid lisaks üldisele peatöövõtu marginaalide survele välisturgudel tegutsemisega seonduv. COVID-19 pandeemiast mõjutatud materjalide ja tööjõu liikumise piirangud pikendasid Rootsi turul teostatud tööde valmimist mis avaldas olulist mõju vähenenud brutokasumile võrreldes 2019. aastaga. Positiivse poolelt on suurenenud rajatiste segmendi kasumlikkus, kus turumahud on püsinud ning asfaltbetooni tootmise ja paigalduse mahud ületasid eelmiste perioodide omasid.

Puhaskasumit mõjutab jätkuvalt Ukraina grivna oluline nõrgenemine euro suhtes ja sellest tingitud kursikahjum. Olulise positiivse sündmusena mõjutas tulemust sidusettevõtte Pigipada OÜ müügist teenitud kasum.

Ehitusteenuse nõudluse suurimaks mõjutajaks on jätkuvalt COVID-19 pandeemiaga seonduv määramatus tuleviku suhtes. Avaliku sektori investeeringute maht püsib 2020. aasta tasemel, kuid erasektori tellimused on jätkuvad langustrendis. Nordeconil oli 2020. aasta lõpu seisuga 216 miljoni euro eest sõlmitud lepinguid, mis on küll 5% madalam eelmise aastaga võrreldes, kuid annab kindlustunde järgnevaks aastaks, märkis kompanii.