Hain toob välja, et leppetrahvide koguarvust on tasumata jäänud ligikaudu viiendik, nende hulgas ka välismaa sõidukid. „Mõned neist üritavad kas otsust vaidlustada või mõelda välja midagi leidlikku, et trahv kehtetuks kuulutataks,” kirjeldab ta.

„Leppetrahvide ehk eramaal vormistatud trahvide koguarvust on tasumata jäänud ligikaudu viiendik, nende hulgas ka välismaa sõidukid. Oma panuse tasumata jäänud trahvide koguarvule annab ka vaide esitamise võimalus, sest kui trahvisaanu leiab, et tema õigusi on rikutud, on võimalik saadud leppetrahv 14 päeva jooksul vaidlustada,” ütles Hain. Kuigi vaide esitamine ei pikenda trahvi maksetähtaega, ootab nii mõnigi sõidukijuht trahvi tasumisega viimase hetkeni, lootes positiivsele vaideotsusele. „Loomulikult, kui trahv on juba tasutud ning komisjon jõuab siiski positiivse lahendini, kantakse trahvi tasujale raha tagasi,” põhjendas ta.

Aja jooksul on tasutud trahvide osakaal siiski suurenenud, kuna inimesed tunnistavad üha rohkem oma eksimust. „Samuti ei soovi trahvi saanud sõidukijuhid riskida võlgnevuste suurenemisega inkasso- või menetluskulude näol ning pigem tasuvad trahvi koheselt. Tasutud trahvide osakaalu suurenemisele on märgatavalt kaasa aidanud ka 2019. aastal jõustunud kohtulahend, mis võimaldab pärida Maanteeametilt eramaal parkimistingimusi rikkunud sõidukiomanike andmed. Seetõttu ongi paljud sõidukijuhid enda vanad maksmata jäänud leppetrahvid tasunud omal initsiatiivil,” kirjeldab Hain suurenenud tasutud trahvide osakaalu.

Pilt kutsikast trahvi suurust ei vähenda

Trahvide menetlusega kokku puutuvad töötajad on aja jooksul näinud hulganisti leidlikke lahendusi, mille peale sõidukijuhid tulevad, et saadud trahviotsust leevendadataks või koguni tühistataks. „Enne viiruselevikut, mil inimesed külastasid kontori klienditeenindust rohkem, tuli nii mõnigi sõidukijuht vaiet kirjutama, šokolaad näpus. Paraku hea ja parema kaasa toomine ei mõjuta kuidagi vaideotsust – menetlusel lähtutakse ikkagi piisavate tõendite olemasolust ja sõidukijuhi eksimuse tõsidusest,” kirjeldas Hain.

Iseteeninduskeskkonna vahendusel esitatud vaiete juures kohtavad menetlejad ka värvikat pildimaterjali. „On lisatud kaasa foto trahvi vormistamise hetkel autos viibinud armsast kutsikast ja esitatud parkimist kinnitava tõendi, mida on pilditöötlusprogrammis osavalt muudetud. Paraku viimane aga ei jää meie menetlusosakonna teravatel silmadel märkamata,” kirjeldab ta.

Siiski, sellega trahvi tasumisest ei pääse. „Vaideotsuseni aitavad jõuda ka rikkumise fikseerimisel tehtud fotod ja võimalus süsteemidest tagantjärgi sõiduki parkimise kehtivust kontrollida. Leppetrahvi juurde kuuluvate fotodega on võimalik meie iseteeninduses tutvuda ka sõidukijuhil endal,” lisab Hain.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid