Muudatus tuleneb ajaolust, et senine riigikogu liikmest Eesti Panga nõukogu liige Andres Sutt nimetati 26. jaanuaril ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks ning tema volitused riigikogu liikmena peatusid. Eesti Reformierakonna fraktsioon tegi rahanduskomisjonile ettepaneku nimetada nõukogu asendusliikmeks Jürgen Ligi.

Eesti Panga nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan ja see koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Eesti Panga nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat. Tulenevalt Eesti Panga seadusest nimetab Eesti Panga nõukogu liikmed Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul. Eesti Panga seaduse kohaselt kestavad Riigikogu liikmest Eesti Panga nõukogu liikme volitused tema Riigikogu liikme volituste peatumise või lõppemiseni.

Otsuse poolt hääletas 69 saadikut, vastu oli üks ja erapooletuks jäi samuti üks saadik.

Eesti Panga nõukogu VIII koosseisu kuuluvad veel riigikogu liikmed Jaanus Karilaid, Ivari Padar, Sven Sester ja Jaak Valge ning valdkonna asjatundjad Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka ja Urmas Varblane. Nõukogu esimees on Mart Laar.