Ettevalmistused uue generatsiooni moodulreaktori rajamiseks algasid 2019. aastal kui Merja Pukari, Henri Ormus, Sandor Liive, Kaspar Kööp, Mait Müntel, Kalev Kallemets ja Marti Jeltsov asutasid Fermi Energia. Asutava meeskonna moodustavad doktorikraadiga tuumaenergeetika insenerid, doktorikraadiga energeetika insenerid ning eksperdid, kel on kogemused tuumajaamade käitlemise ja rahvusvahelise energeetikaettevõtte strateegilises juhtimises. Tänaseks on Fermi Energia sõlminud ühiste kavatsuste protokolli operatiivseks teabevahetuseks ning ühiste uuringute algatamiseks Euroopa juhtivate energeetika ettevõtetega nagu Fortum, Tractebel ja Vattenfall.

Fermi Energia tegevjuhi Kalev Kallemetsa sõnul on tuumaenergeetika Eesti jaoks ainus tulevikulahendus, mis võimaldab liikuda süsinikuneutraalse majanduse suunal, ning tagab ka Eesti varustuskindluse. “Eesti on langetanud ambitsioonika otsuse lõpetada elektri tootmine põlevkivist 2035. aastaks. Näeme uue generatsiooni moodulreaktoreid osana Eesti energeetika süsteemist, mis moodustab terviku koos energia tootmisega taastuvatest energiaallikatest. Oluline on arvestada, et tuule- ja päikeseenergia tootmine on ilmastikust sõltuv ning ei taga Eestile varustuskindlust. Väikesed moodulreaktorid võimaldavad Eestil jõuda süsinikuneutraalse varustuskindluseni nii, et tulevikus ei köeta katlaid nende Eesti puidutööstuse saadustega, millest saab toota väärtuslikumaid tooteid,” rääkis ta.
Fermi Energia juhid

Funderbeami juht ja asutaja Kaidi Ruusalepp tervitab Fermi otsust pakkuda investoritele võimalust saada osa unikaalsest ettevõtmisest. “Fermi otsus kaasata kapitali Funderbeami kaudu demonstreerib ettevõtte juhtkonna suhtumist läbipaistvasse asjaajamisse, ning just seda ootab ka avalikkus, eriti ettevõtmistelt, mis mõjutavad kogu ühiskonda. Fermi näitab, et uuenduslikud projektid kõikidest majandusharudest võivad kaaluda kapitali kaasamist ja hilisemat järelturul kauplemist Funderbeami keskkonnas,” rääkis ta.

Kapitali kaasamise eesmärk on rahastada ettevõtte kulutusi seoses riigi eriplaneeringu protsessiga. Ainus sobiv planeeringuliik on riigi eriplaneering, mille käivitamiseks peab ettevõte taotlema valitsuselt planeeringu algatamist. Riigi juhitava planeerimisprotsessi käigus analüüsitakse uue generatsiooni väikese moodulreaktori rajamise võimalikkust lähtuvalt sotsiaalmajanduslikest, keskkondlikest, majanduslikest ja julgeolekupoliitilistest mõjudest ning määratakse parim võimalik asukoht. Praeguse ajakava kohaselt esitab ettevõte valitsusele avalduse planeerimisprotsessi alustamiseks 2021. aasta lõpus. Seejärel on valitsusel 90 päeva otsustamaks, kas aktiveerida menetlus või mitte. Planeerimisprotsess kestab kuni viis aastat. Tänaste teadmiste kohaselt saavad väikeste moodulreaktorite tehnoloogiad turuküpseks käesoleva kümnendi teises pooles.

Värskeima avaliku arvamuse uuringu kohaselt, mis avaldati Kantar Emori poolt 2021. aasta jaanuaris, toetab 54 protsenti eestimaalastest ideed kaaluda väikese moodulreaktori rajamist. 28 protsenti eestimaalastest on ideele vastu ning ülejäänud 28 protsenti pole seisukohta kujundanud.

Fermi Energia seniseid ettevalmistustöid on rahastanud Eesti erainvestorid ja Ameerika Ühendriikide riskikapitalifond Last Energy VC kokku 560 000 euroga. Käimasoleva 2,5 miljoni eurose rahastamisvooru käigus kaasatakse 1,5 miljonit erainvestoritelt, kelle hulka kuuluvad Bolti asutaja Martin Villig, LHV nõukogu liige Heldur Meerits ja Pipedrive’i asutaja Martin Henk. Ülejäänud 1 miljon eurot kaasatakse avalikult investeerimis- ja kauplemisplatvormi Funderbeam kaudu.

Funderbeam teenindab investoreid 127 riigist üle maailma ja ettevõtteid Euroopast ja Aasiast. Funderbeami järelturul on kaubeldud enam kui 10,5 miljoni euro väärtuses investeeringutega ja jaanuarikuine järelturu kauplemismaht ulatus üle 2 miljoni euro. Funderbeami järelturg on unikaalne oma 24/7/365 teenuse poolest, pakkudes arveldust 10 minutiga. Järelturul saavad investorid jälgida turu infot ja tehinguid reaalajas, suhelda ettevõtetega ja teiste investoritega üle maailma ning jälgida oma portfelli. Funderbeam Venture Index, mis kajastab järelturul kaubeldavaid investeeringuid, on kasvanud 1 300 punktilt 2 586 punktile ehk ligikaudu 100% viimase kuue kuu jooksul. 2013. aastal asutatud ettevõttel on kontorid Tallinnas, Londonis, Kopenhaagenis, Zagrebis ja Singapuris. Funderbeamis töötab kokku 33 inimest.