Fondide omapäraks on rohelisus.

„LHV tegi head tööd roheliste pensionifondide turule toomisega," kiitis konkurenti Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas. „Pakutavad Roburi investeerimisfondid on samuti rohelised ja järgivad rangelt 2015. aasta Pariisis sõlmitud rahvusvaheliste kliimamuutuste vastu võitlemise kokkuleppeid."

Fondidesse ei võeta väärtpabereid, mis ei vasta Pariisi kliimakokkuleppele. Näiteks ei investeeri fondid nafta-, maagaasi- ja söetootjatesse, kuid ka paheaktsiatesse nagu alkoholi-, tubaka- ja relvatootjatesse.

Seitse pakutvat fondi on liigitatud passiivseteks. Fond järgib tuntud indeksit, kuid sealt on välja roogitud sobimatute ettevõtete väärtpaberid. Passiivsed fondid investeerivad erinevatesse piirkondadesse. Nii on esindatud Aasia, Jaapani, USA, globaalne, Euroopa, Rootsi ja arenevate turgude fond.

Ülejäänud viis fondi on aktiivsed indeksifondid. Nende seas on sektorifonde nagu kinnisvara, tehnoloogia, meditsiin, kõrge dividenditootlusega aktsiate fond, kuid ka globaalne mõjufond. Viimase kohta märkis Tanilas, et see on nagu roheline fond kuubis.

Fondide kogukulumäärad on vahemikus 0,2-1,26 protsenti. Fondidel pole sisenemis- ega väljumistasusid. Fondiosakuid saab osta ühekordselt või regulaarselt. Minimaalne investeeritav summa on üks euro.

Fondide osakuid saab osta tavapäraselt investeerides kui ka tulevikus pensioni investeerimiskontole.

„Tahame selle pakkumisega muuta Eestis väikeste summade investeerimise odavaks," märkis Tanilas.

Swedbank Robur on üks juhtivatest varahaldusettevõtetest Põhja-Euroopas ja ühtlasi suurim fondihaldur Rootsis. Swedbank Robur teenindab rohkem kui nelja miljonit era ja äriklienti ja juhib hetkel 166 miljardi euro väärtuses investeeringuid.

„Säästmis- ja investeerimisvõimaluste nõudlus on viimaste aastate jooksul väga tugevas kasvus. Seda tõestab Swedbank Eesti klientide poolt eelmisel aastal 10 000 piiri ületanud ja kokkuvõttes kahekordistunud väärtpaberikontode avamiste arv, mis on igasuguse investeerimise eeldus," ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. „Täna avatud fondid annavad äärmiselt soodsa, lihtsa ja keskkonnasõbraliku võimaluse isikliku finantsvara kasvatamiseks."

„Swedbank Roburi fondid keskenduvad jätkusuutlikule ja rohelisele investeerimisstrateegiale," selgitas Tarmo Ulla. „Näiteks kõigi Access Edge tüüpi fondide strateegia järgib rangelt 2015. aastal Pariisis sõlmitud rahvusvaheliste kliimamuutuste vastu võitlemise kokkuleppeid. Põhjaliku eelanalüüsiga välistatakse fondidest ettevõtted, mis ei vasta jätkusuutlikkuse kriteeriumitele pakkudes nii investorile samaaegselt soliidset pikaajalist tootlust koos võimalusega keskkonnasõbralikult sääste kasvatada."

Swedbank Robur asutati 1967. aastal väikese peamiselt aktsiatega tegeleva fondihaldurina, mis on aastatega kasvanud laia valikut investeerimisvõimalusi pakkuvaks fondivalitsejaks. Põhja-Euroopa ühe suurima fondivalitsejana haldab Robur 250 töötajaga 89 investeerimisfondi, kattes kõik olulised regioonid, majandussektorid ja varaklassid.