Nii seisab ka Töötukassa infokirjas, mille Ärilehe lugeja sai pärast seda kui esitas tuludeklaratsiooni:

"15. veebruaril algab tuludeklaratsioonide esitamine. Sellega seoses anname teada, et lähtuvalt seadusest peatatakse töötutoetuse maksmine 30 päevaks, juhul kui töötul tekib kahe töötukassasse pöördumise vahel sissetulek, mis ületab 31-kordset toetuse päevamäära. Sel aastal on see summa 292,02 eurot."

Kui toetuse maksmine peatatakse 30-päevaks, siis pikendatakse automaatselt töötutoetuse maksmise ajavahemikku 30 päeva võrra.

Töötukassa kommunikatsiooni peaspetsialist Lauri Kool rahustab inimesi, et oma rahast keegi kindlasti ilma ei jää. Kuna tulumaksu tagastust loetakse sissetulekuks, siis sellel kuul inimene töötutoetust ei saa. Saab hoopis sissetuleku tulumaksutagastuse näol, kui viimane on piisavalt suur.

Kool toonitab, et sellest lähtudes pikendatakse ka töötu toetuse saamise aega ühe kuu võrra.

"Kas see on õiglane, et tulumaksutagastus loetakse sissetulekuks? Selle küsimuse peab esitama nendele, kes tegelevad seaduste loomisega. Töötukassa poolt ei ole pandud piire ja reegleid, need tulenevad siiski seadustest. Oleme omalt poolt igal aastal üritanud inimesti varakult informeerida, et veidigi pahameelt leevendada, kõige hullem on ju teadmatus," lisab Kool.