Töötukassa andmetel on detsembri- ja jaanuarikuiste piirangute tõttu tänaseks määratud uut töötasu toetust 1715 asutusele ja ettevõttele Ida-Virumaal ja Harjumaal, kes annavad kokku tööd 10 083 inimesele. Kompensatsiooni kogusumma küündib üle 16,74 miljoni euro.

Maksimaalse ehk 180 000-eurose toetussumma saajate nimistust leiab nii Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Vabaõhumuuseumi, aga ka Noorsooteatri, Vene Teatri ja Draamateatri. Ettevõtetest on maksimumkompensatsiooni saanud ka mõned hotellid. Nende hulgas on nii Swissotel Estonia kui ka Meriton Hotels AS.

12 maksimumsumma saajate ringis on veel ka nii Reval Cafe kohvikute pidaja OÜ Esperan kui ka Urve Palo juhitav Fenix Casino, mis tegutseb ettevõtte OÜ Novoloto all. Ka on 180 000 eurot kompensatsiooni saanud nii Chopsticksi kui Little India restorane pidav OÜ McKenzie Invest kui ka OÜ Kalevi Veekeskus.


Töötukassa esindajad on varasemalt välja öelnud, et nende Harju- ja Ida-Virumaa ettevõtete hulk, kes üldse kvalifitseeruvad seda toetust küsima, on 3000 ringis. Meetme maht küündib 24 miljoni euroni.
INFOKAST: Milliste sektorite ettevõtted saavad toetust küsida?
Valitsuse kinnitatud määruse kohaselt saavad töötasu toetust saavad taotleda ettevõtted ja FIEd, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga määratletud järgmiselt:

  • majutus ja toitlustus (koodidega 55–56)
  • info ja side (koodiga 5914 ja 59141)
  • haldus- ja abitegevused (koodidega 7990, 79901, 8230 ja 82301)
  • haridus (koodidega 8551, 85511, 85519, 8552, 85521, 85522, 85529, 8559, 85591, 85592 ja 85599)
  • tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (koodiga 86905)
  • kunst, meelelahutus ja vaba aeg (koodidega 9001, 90011, 90012, 9002, 90021, 9003, 90031, 9004, 90041, 9102, 91021, 9200, 92001, 9311, 93111, 9312, 93121, 9313, 93131, 93199, 9321, 93211, 9329, 93291 ja 93299) või
  • muud teenindavad tegevused (koodiga 96041)
Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5 kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot. 
Toetuse taotlusi saab e-töötukassas esitada kuni 28.02.2021. Taotlusi menetletakse ja väljamakseid tehakse taotluste saabumise järjekorras.