Tööandja peab lühendama üksnes nimetatud pühadele vahetult eelnevat tööpäeva. "See tähendab, et kui töötaja tööpäev on 23. veebruaril, siis tuleb seda tööpäeva kolme tunni võrra lühendada. Näiteks kui töötaja tööpäev on kaheksa tundi pikk, siis 23. veebruaril peab töötaja kaheksa tunni asemel töötama viis tundi ehk kolm tundi vähem," kirjeldab Plangi

Plangi märgib, et tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. "Näiteks osalise tööajaga töötaja puhul, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas, riigipüha eelsel päeval tööle minema ei pea," lisas ta.

Tööpäeva tuleb lühendada ka summeeritud tööaja arvestuse korral ehk tööajakava alusel töötavatel töötajatel. "Tööandjal tuleb tööajakava koostades märkida töötajatele, kellel on 23. veebruaril tööpäev, kolme tunni võrra lühem tööpäev. Üksnes kokkuleppel töötajaga on võimalik jätta 23. veebruari tööpäev lühendamata," möönas Plangi.

Plangi märgib, et tööandja ei ole tööajakavasse märkinud lühemat tööpäeva ning töötaja ei ole nõus tööpäeva lühendamata jätmisega, siis peab töötaja sellest kohe ehk tööajakava kättesaamisel tööandjale teadma andma ning tööandjal on kohustus tööajakava muuta nii, et töötaja tööpäev oleks 23. veebruaril kolme tunni võrra lühem. Samas tuleb tema sõnul tähele panna, et kui töötaja tööajakava kättesaamise hetkel ei öelnud tööandjale, et ta ei ole nõus tööpäeva lühendamata jätmisega, ning töötaja on tööajakava alusel hakanud juba tööd tegema, siis saab tööandja eeldada, et töötaja on olnud tööpäeva lühendamata jätmisega nõus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid