Väikeelamute rekonstrueerimistoetusega jätkatakse ka tänavu ning taotlusi hakatakse vastu võtma alates 1. märtsist. Sel aastal on toetusteks ettenähtud 1,3 miljonit eurot.

Eelmisel aastal küsiti enim toetust õhk-vesi- ja maasoojuspumpade paigaldamiseks, akende vahetuseks ning katuse ja fassaadi soojustamiseks.

Kui eelneva kolme aasta jooksul oli rekonstrueerimistoetust kokku kasutanud üle 760 majaomaniku ning toetuste kogusumma oli 3,635 miljonit, siis mullu tehti otsuseid pea samas summas ning toetuse taotlejate arv kasvas oluliselt.

Inimesed on teadlikumad oma kodu otsustes

Põhjusteks, miks toetust varasemaga võrreldes oluliselt aktiivsemalt taotleti, olid KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu hinnangul koduomaniku vaatest soodsamaks muutunud tingimused ja aastate pikkune järjepidev töö inimeste teadlikkuse kasvatamisel.

"Oleme seda toetust eraldanud juba viis aastat ning panustanud seejuures väga palju energiatõhususe alase teadlikkuse kasvatamisse, mis on nüüd selgelt vilja kandmas. Olulist rolli taotlemise kasvus mängisid ka suurenenud toetusmäärad - olenevalt piirkonnast, sai kodumaja terviklikul kordategemisel energiatõhusust tõstvate tööde jaoks taotleda kuni 50 000 eurot või 50% tööde maksumusest, osalisel renoveerimisel kuni 30% tööde maksumuseset ja maksimaalselt 20 000 eurot," lausus Reinsalu.

Triin Reinsalu sõnul oli tervikliku rekonstrueerimise taotlusi kokku 46. Ülejäänud koduomanikest valis suur osa kas küttesüsteemi uuendamise, akende vahetuse või maja soojustamise.

Päikesepaneelide paigaldus muutub populaarsemaks

"Kokku sai ligi 260 maja Eestis endale uue küttesüsteemi, sh olid populaarsemad õhk-vesi-soojuspumbad ja maasoojuspumbad," kirjeldas Reinsalu. "Enam kui sajale majale pandi uued aknad ning pea samapalju soojustati kas katust-pööningut või välisseinasid. Ühtlasi on rõõm näha, et aasta-aastalt muutub üha populaarsemaks päikesepaneelide paigaldamine, mille mullu võttis KredExi toel ette veerandsada majaomanikku."

Enim toetuse taotlusi laekus Harjumaalt - 137. Väga aktiivsed olid ka pärnumaalased 62 taotlusega, kellele järgnesid Lääne-Virumaa (42), Tartumaa (37) ja Viljandimaa (34). Taotlusi laekus kõikidest Eesti maakondadest.

KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetus on mõeldud üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsiooni, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja omanikele, juhul kui viimased võetakse pärast energiatõhusaks rekonstrueerimist kasutusse oma alalise elukohana.