Mõttekoja Praxis analüütikud Kaupo Koppel ja Merilen Laurimäe leidsid, et ilma töötasu hüvitisteta oleks töötuks jäänud 65 000 inimest rohkem kui praegu. See oleks suurendanud vaesusmäära nelja protsendipunkti võrra. Enim oleks kannatanud eakad töötajad, mehed ning töötlevas tööstuses või majutuses ja toitlustuses töötajad.
Töötasu hüvitise mõju valdkondade lõikes

Samuti oleks ilma toetusmeetmeteta enim kannatanud just vaeseimad elanikud. Kõige madalapalgalisemate sissetulek oleks keskmiselt vähenenud koguni 14,3 protsendi võrra. Tänu toetusmeetmetele jäi see vähenemine aga alla protsendi.
Töötasu hüvitise mõju sissetulekudetsiili lõikes

Praxise raportis on kirjutatud, et toetusmeetme oluliseim aspekt on, et see säilitab töösuhte. Polegi niivõrd oluline, kui suur osa töötasust kompenseeritakse, vaid hoopis see, et peale kriisi lõppu on töökohad säilinud. Samas on analüüs kriitiline töötasu hüvitise pikemaajalise maksmise suhtes, sest sel juhul suureneks toetuse kulukus ja kahaneks mõju vaesuse vähenemisele.