Selleks on 60 senti aktsia kohta ehk kogusummas 24,4 miljonit eurot.

60 senti aktsia kohta teeb 9,14 eurose aktsia hinna juures 6,6 ligi protsenti.

Aktsionäride üldkoosolek toimub 19. märtsil. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. märtsil tööpäeva lõpu seisuga.

Tallinna Kaubamaja läinud aasta puhaskasumiks kujunes 19,5 miljonit eurot.