Finantsinspektsioonil sõnul ei ole Admiral Markets AS pärast toornafta hindade märkimisväärset langust aprillis 2020 käitunud täielikult vastavalt väärtpaberituru seadusele. Admiral Markets AS on otsustanud esitada apellatsiooni kohtusse ja otsuse vaidlustada, kuna järelevalveasutuse otsuse põhjendused ei ole täies mahus mõistetavad. Samuti ei ole ettevõtte hinnangul otsuses asja keerukust tervikuna arvesse võetud ja otsuse tegemisel ei ole arvestatud esinenud enneolematute turuspetsiifiliste asjaoludega.

Admiral Markets AS kinnitab, et on alati tegutsenud oma klientide huvides ja on veendunud, et hoolimata Finantsinspektsiooni otsuses avaldatud hinnangutest toimiti vastavalt regulatiivsele õiguslikule raamistikule ebatavaliste asjaolude korral.

2020. aasta aprillis toimus esimest korda erakordne sündmus, mis mõjutas ülemaailmseid finantsturge. Selle tulemusel oli futuurnafta hind ülemaailmsetel finantsturgudel esimest korda ajaloos negatiivne, mis sundis kõiki turuosalisi koheselt tegutsema. Kunagi varem polnud säärast olukorda esinenud.

Admiral Markets AS kinnitab, et ettevõte tegutses oma klientide huvides ja tagas, et nad saaksid jätkata kauplemist ülemaailmsetel finantsturgudel hoolimata enneolematutest oludest üldises kauplemiskeskkonnas. „Riskijuhtimine on osa meie valdkonna põhiolemusest. See on tõestus meie ülimast pühendumusest klientidele, et otsustasime raskema valiku kasuks, samal ajal, kui meie konkurendid läksid kergema vastupanu teed ja sulgesid kauplemise," märkis Admiral Markets AS tegevjuht Sergei Bogatenkov.

Teisisõnu, ettevõtte likviidsuspartner astus enneolematuid samme, et vältida negatiivseid hindu kauplemisplatvormidel, kuna kauplemiseks mõeldud süsteemid ei suuda taolises olukorras tehnoloogiliselt toime tulla. Sellisele tegutsemisele ei ole pretsedenti. Admiral Markets AS pidi tegutsema operatiivselt, et kaitsta kõigi oma klientide huve globaalselt ja tagada, et nad saaksid jätkata tehinguid maailma finantsturgudel. Ettevõte seadis klientide huvid enda omadest kõrgemale, piirates samal ajal nende võimalikke riske, mis olid seotud tekkinud olukorraga, mida turud polnud kunagi varem kogenud. Admiral Markets AS tegi kõik endast oleneva, et vähendada potentsiaalset negatiivset mõju oma klientidele.

Ei vasta turupraktikale

Admiral Markets AS-i sõnul ei ole Finantsinspektsioon oma otsuse langetamisel arvesse võtnud kõiki turuspetsiifilisi asjaolusid. Teised Euroopa turgu reguleerivad järelevalveasutused on teostanud Admiral Markets grupi ettevõtete osas järelevalvet ja üheski teises grupi ettevõttes ei hinnatud nende tegevust mitte vastavaks asjakohastele määrustele või et nende kliendikommunikatsioon ei olnud piisav. See on kõnekas argument ja Admiral Markets AS loodab sellele tähelepanu juhtida ka kohtus. Ettevõte on alati pühendunud sellele, et nende klientide huvid kogu maailmas oleksid kaitstud.

Admiral Markets AS teavitas oma kliente juba 3.aprillil 2020 võimalikest kõrvalekalletest finantsturgudel ja palus klientidel sellistes pretsedenditutes oludes tähelepanelik olla. Veelgi enam, järgmise 20 päeva jooksul teavitati kliente 7 korda asjakohastest muudatustest ja otsustest, mis võisid mõjutada nende kauplemistingimusi Admiral Marketsi AS-iga. Ettevõtte hinnangul on see väga selge riskide maandamine.

Ettevõte on Finantsinspektsiooni otsusega hoolikalt tutvunud ja nende hinnangul põhineb otsus järeldustel, mis ei vasta tegelikule turupraktikale. Samuti tundub, et reguleerijale esitatud metoodikat või selgitusi ei ole kaalutud enne õigusliku hinnangu andmist. Admiral Markets AS-i arvates ei ole otsuse tegemisel arvesse võetud kõiki turuspetsiifilisi asjaolusid ega kommunikatsiooni klientidele. Riskijuhtimisprotsessid on Admiral Markets AS-i jaoks ülimalt olulised ja ettevõte ajakohastab neid pidevalt. Pidevalt tehakse suuri investeeringuid riskide maandamiseks ja kliendikeskse teenuse kvaliteedi tagamiseks. Ettevõtte hinnangul on nad aidanud klientidele potentsiaalset mõju vähendada ja tegutsenud nende huvides. Sellepärast esitati Finantsinspektsiooni otsuse vaidlustamiseks kohtusse kaebus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid