Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul kaardistas inspektsioon pensionireformiga seotud muudatusi säästu- ja investeerimistoodetes seetõttu, et olla kursis suundumuste ja riskidega ajal, mil pensionifondidest potentsiaalselt on vabanemas suur summa.

"Veebruari keskel oli avalduse teisest pensionisambast lahkumiseks teinud 101 199 inimest, kes kokku plaanivad fondidest sügisel välja võtta umbes 773 miljonit eurot. See on küll ainult 14% süsteemi kogusummast, kuid loodus tühja kohta ei salli. Soovisime mõista, kas raha välja võtvatele inimestele hakatakse jõuliselt pakkuma uusi säästu- ja investeerimistooteid, kuid praegu teavitatu kohaselt meie järelevalvatav finantssektor seda aktiivselt teha ei plaani," ütles Kessler.

Kõik suuremad pangad hakkavad Eestis pensionireformi tõttu pakkuma pensioni investeerimiskonto võimalust. Pensioni investeerimiskonto on tulevase pensionäri nimel pensioniregistri kontohaldurist pangas avatud konto, millele laekub kohustusliku kogumispensioni makse ja mille arvel investeerib tulevane pensionär seaduses selgesti piiritletud investeerimisobjektidesse. Eelkõige vilunud investoritele mõeldud pensioni investeerimiskontode võimaluste kohta plaanivad pangad teavituskampaaniaid. Muid tooteid ja teenuseid pangad reformi tõttu turule endi sõnul ei too. Fondivalitsejad ja investeerimisühingud ei plaani pensioni teise samba reformi tõttu turule ühtegi uut toodet tuua.

Finantsinspektsioon peab oluliseks, et pensioni teise samba ümberkorraldustega ei pakutaks tulevastele pensonäridele säästu- ja investeerimistooteid, mille riskiprofiil ei vasta kliendi võimekusele seda kanda.

Finantsinspektsioon uuris pankadelt, fondivalitsejatelt ja investeerimisühingutelt ka seda, kas reformi tõttu prognoositakse olemasolevate investeerimis- ja säästutoodete mahtude kasvu. Pankade hinnangul sõltub huvi kasv investeerimistoodete vastu pigem koroonapandeemia mõjudest, mitte otseselt pensioni teise samba reformist. Pensionifondide valitsejad prognoosivad vähest vabatahtlike pensionifondide müügimahtude kasvu. Kuivõrd valdav osa turul tegutsevatest investeerimisühingutest ei paku oma teenuseid ja tooteid alustavatele investoritele, siis nemad oma pakutavate investeerimistoodete osas müügimahtude kasvu ei eelda.

Finantsinspektsiooni kaugkontrollis osales 9 panka, 11 fondivalitsejat ja 5 investeerimisühingut.