Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul oli pandeemia negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele eriti tuntav reisisadamate segmendis, kuid tervikvaates oli viiruse mõju kontserni finantsidele kardetust väiksem ning aasta lõpetati olusid arvestades tugeva kasumiga. „2020. aasta tõestas hajutatud riskidega äristrateegia ja neljale ärisuunale panustamise õigsust. Olukorras, kus reisijatega seotud äri kahanes pea poole võrra, suudame täita investorite poolseid ootusi ning jätkata lubatud dividendipoliitikaga ehk maksta vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks," selgitas Kalm.

Tema sõnul on reisijate arvu suurt langust kompenseerinud viimase viie aasta rekordiline kaubamaht ning reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica müügitulu, mis on kõik püsinud 2019. aastaga võrreldavatel tasemetel. „Sellest tulenev stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeerimist reisijatele suunatud teenustesse ja taristusse eeskätt Vanasadamas, kus oleme võtnud kasutusse uuenduslikke keskkonnasäästlikke lahendusi nagu automaatsildumine ja kaldaelektrivarustus. Sel aastal valmivad või saavad vaatamata reisijate segmendi madalseisule jätku ka mitmed Vanasadama reisijate teenindamise ja kinnisvaraarenduse projektid, sh kruiisiterminal, D-terminali esine väljak ja Admiraliteedi kanali jalakäijate sild," lisas Kalm.

Ettevõtte neljanda kvartali käive vähenes aastaga 15,7 protsenti, 25,3 miljoni euroni. Puhaskausm kukkus 32,3 protsenti, 5,7 miljoni euroni.

Kogu läinud aasta käive kahanes 17,8 protsenti, 107,4 miljoni euroni ja puhaskasum 35,8 protsenti, 28,5 miljoni euroni.