Amet jälgis 35 e-kauplust ning monitooris igapäevaselt üle 1 500 toote. Kõige sagedasemad rikkumised olid järgmised:

  • Enne soodusmüügikampaania algust tõsteti hinnad 1-2 päevaks kõrgemaks ehk soodusmüügi ajal kehtinud soodushinnad olid tegelikult varasemad tavahinnad.
  • Soodushinnad märgiti uutele toodetele ehk märgitud tavahinnaga ei olnudki tooted kunagi müügil olnud.
  • Soodusmüügikampaaniad ei olnud ajaliselt piiratud ehk sooduskampaania lõpukuupäeva ei olnud tarbijale avaldatud.
  • Toodetele märgitud tavahinnad olid tegelikult soovituslikud jaemüügihinnad või võrdlushinnad, mitte hinnad, millega kaupleja ise oli varasemalt toodet müünud.


TTJA juhib tähelepanu, et kaupade pakkumine ja müük internetis peab toimuma tarbija suhtes ausalt ja arvestades häid kaubandustavasid. Toodetele märgitud tavahinnad ning soodushinnad peavad olema tõesed ja soodusmüügist saadav hinnaeelis peab olema tarbija jaoks reaalne ja arusaadav. Hinna või hinnaeelise olemasolu kohta ebaõige teabe esitamine on käsitletav ebaausa kauplemisvõtte kasutamisena.

Kuna soodushindadega seotud ebaausate kauplemisvõtete kasutamised on muutunud laialdasteks, alustab TTJA rikkujate suhtes järelevalvemenetlused ning jätkab ka 2021. aastal Eesti suurimate e-kaupluste tava- ja soodushindade monitoorimist. TTJA eeldab kõikidelt e-kauplejatelt seadusekuulekust ja ausate kauplemisvõtete kasutamist soodusmüügikampaaniate läbiviimisel.