Töötukassa kompenseerib palgakulu nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli Valitsuse otsusel erakorraliste asjaolude tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud. Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5 kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot.

Taotluste vastuvõtmist pikendati, kuna Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti abikavad koroonaviiruse puhangust mõjutatud Ida-Viru ja Harju maakonna ettevõtete toetamiseks, mistõttu on töötasu toetuse saajatel võimalik toetus muuta vähese tähtsusega riigiabi toetusest riigiabiks. Suurim erinevus kahe abiliigi puhul on, et vähese tähtsusega riigiabi tohib ettevõte saada kolme majandusaasta jooksul mahus 200 000 eurot.

Kui toetuse saanud ettevõte leiab, et soovib vähese tähtsusega abi muutmist riigiabiks, siis tuleb täita küsimustik, mille leiab siit. Kui ettevõtte soovib, et toetus jääks vähese tähtsusega riigiabiks, siis ei pea ta midagi tegema. Töötukassa saadab kõigile toetuse saanud ettevõtetele ka kirja juhistega.

Vähese tähtsusega riigiabi kohta saab lugeda siit. Riigiabi selgitus on siit. Lisainfot saab toetuse kohta siit või telefonilt 15501.