Riia vabasadama eelisteks võrreldes teiste regiooni sadamatega on selle omandis olev kasutamata maa, millest suurema osa moodustab 450-hektariline Spilve piirkond Daugava vasakul kaldal, teatas sadam.

Riia sadama juurde kuuluv Spilve lennuväli ja sellega külgnev maatükk loovad võimaluse ühe suurema sadama-ala megaprojekti arendamiseks Euroopas.

„Me soovime sadamas näha rohelist, keskkonnasõbralikku ja tehnoloogiliselt mahukat tootmis-, logistika- ja töötlemisteenuste äri või muud kõrge lisandväärtusega äritegevust, mille asumine sadamas soodustab meretranspordi vedude mahu suurenemist, kaasab uusi veoste liike, laiendab sadama teenuste klastrit ning moodustab sünergia sadama tänaste ettevõtetega ja nende osutatud teenustega," rõhutas Riia vabasadama juhatuse esimees Viesturs Zeps.

Riia vabasadama juhtkond on valinud Spilve piirkonna arendamise sadama üheks tulevikusuunaks ja alustas territooriumi arengustsenaariumide väljatöötamist strateegiliste investorite kaasamiseks. Arengukontseptsiooni raames on plaanis koostada territooriumi võimalike ärisuundade analüüs, määrata strateegiliselt ja majanduslikult kõige kasulikumad arengustsenaariumid, territooriumi juhtimismehhanismid ja finantsraamistik. Samuti on kavas töötada välja pakkumised ja selge tegevusplaan kohalike ning rahvusvaheliste investorite ja territooriumi arendajate kaasamiseks.

Projekti arendamise plaan koostatakse koostöös Läti Investeeringute ja Arengu Agentuuriga. LIAA direktor Kaspars Rožkalns: „Viimastel aastatel on Riias järjest vähem tööstushoonete rajamiseks sobilikke territooriume ja see suurendab Spilve territooriumi arendamise potentsiaali. Sinna saaks rajada näiteks „nutika" tööstuspargi, milles teadusuuringud on ühendatud tootmisega, kuid leidub ka teisi alternatiive."

„Samuti püüame leida sünergiat Riia linna ja selle haridusasutustega, töötades välja mudelid, mis soodustaks Daugava vasakul kaldal paiknevate hariduskeskuste koostööd potentsiaalsete investeerimisprojektidega Spilve piirkonnas ja nende äritegevust," lisas Viesturs Zeps.

Kooskõlas Riia vabasadama arenguprogrammiga aastateks 2019-2028 on vabasadama juhtkond määranud prioriteetseteks tegevussuundadeks sadama veosteportfelli mitmekesistamise läbi uute kaubaveovoogude, mitte-energeetika transiitkauba mahu suurendamise ning sadama seni veel kasutamata territooriumide arendamise, kaasates sadama funktsiooniga seotud või mitteseotud tootmistegevusi, mis pikemas perspektiivis võiks moodustada laiema tööstusteenuste klastri Riia sadamas.

Eeliste seas, mida Riia sadam pakub lisaks soodsale ärikeskkonnale, on näiteks pikaajaline maarent kuni 45 aastaks võimalusega lepingut pikendada, erimajanduspiirkonna režiim, mis annab võimaluse saada märkimisväärseid maksusoodustusi ning tagab soodsad tollitingimused kaupade sisseveoks, väljaveoks ja ladustamiseks, ning Riia vabasadama juhtkonna toetus projekti tarbeks vajaliku taristuvõrgustiku, kommunaalvõrkude ja teenindusteede väljaehitamiseks.