Ennustaja osutas eritariifsel ennustusliinil teenust hinnaga 24,30 eurot/minut. Tarbija helistas möödunud aasta oktoobri öösel ennustajale ja telefonikõne kestis pea kaks tundi. Hiljem sai teenust kasutanud inimene arve, kus pidi tasuma 2547 eurot.

Tarbija esindaja pöördus ennustaja poole ja selgitas, et helistaja tervislik seisund ei võimalda sisuteenusest ja sellega seotud tasust aru saada, ta palus sisuteenuse eest esitatud arve tühistada või vähendada. Ennustaja Angela Avdejeva keeldus ja teatas, et haige inimese hooldaja peab vastutama haige eest materiaalselt ja et tarbijaga peetud vestlus kandis terapeutilist ja tervendavat karakterit.

Tarbijavaidluste komisjon leidis, et ennustaja reklaamitud teenuseks oli ennustamine. Ta ei öelnud seadust rikkudes tarbijale, et tegeleb ainult ennustamisega ja et ei ole tervishoiutöötaja ega või tarbijale terapeutilist abi osutada ja kiiret tervenemist lubada.

Tarbija leiab, et kaupleja on käitunud hea usu põhimõtte vastaselt ja põhjustanud sellega ebamõistliku rahalise kohustuse.

Ennustaja tegi kõik, et pikendada kõne kestust

Komisjon tõi välja, et antud juhul on ennustaja kinnitanud, et sai teenuse osutamisel aru, et helistajal on tervislikud probleemid ja kuigi ennustaja ei ole tervishoiutöötaja, jätkas ta oma sõnul terapeutilist vestlust, lubades vestluse kordumisel ka kiiret tervenemist. Selle asemel, et kõne kohe lõpetada, tegi ta teadlikult endast sõltuva, et pikendada telefonikõne kestust, kuna see oli talle majanduslikult kasulik.

Komisjoni seisukohalt ei ole kahtlust, et ennustaja sai vestluse käigus aru, et helistajal ei ole nii kõrge teenustasu maksmiseks vahendeid. Naine tegutses kõrgendatud omakasu saamise eesmärgil, tekitas tahtlikult tarbijale kahju ja oli juba teenuse osutamise ajal veendunud, et tarbija sugulased maksavad selle tasu varem või hiljem ära. Selline käitumine on vastuolus heade kommetega, seega on tarbijavaidluste komisjoni sõnul sõlmitud leping tühine.

Tarbijavaidluste komisjon otsustas avalduse rahuldada ja kui pooled otsusega ei nõustu, on neil õigus pöörduda maakohtusse.