Korraga oli avatud kahe meetme vastuvõtt. Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetust taotles viis klienti kokku summas 279 605,87 eurot ja kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetuse taotlejaid oli samuti 5, kes taotlesid toetust kokku summas 282 437,65 eurot.

Toetustaotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsused teeb PRIA 45 tööpäeva jooksul peale taotluse esitamise tähtaega. Toetuseid hakatakse välja maksma hiljemalt aprilli lõpust.

Toetused võimaldavad hüvitada koroonaviiruse puhangust tingitud müügikäibe vähenemist, mis tekkis 2020. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini. Toetust sai taotleda, kui taotleja müügikäive oli 2020. aastal vähenenud rohkem kui 15 protsendi võrra võrreldes tema 2019. aasta sama perioodi keskmise müügikäibega, mille kohta toetust taotletakse.