See teeb eilselt 22,70 euroselt aktsiahinnalt dividenditootluseks 1,28 protsenti.

Kokku kuluks sellises summas dividendiks 8,4 miljonit eurot mullusest 39,8 miljoni eurosest kasumist. Dividendidelt tuleks LHV-l maksta pea 1,7 miljonit eurot tulumaksu.

Dividendi saamiseks tuleb olla 7. aprilli päeva lõpu seisuga aktsionär. Seetõttu tuleks dividendiks omandada aktsiad enne 6. aprilli, kuna sellel kuupäeval ostetud aktsiad ei anna enam õigust dividendile.

Kui aktsionärid kiidavad dividendiotsuse heaks, makstakse dividend välja 9. aprillil.

Toimetaja on LHV aktsionär.