"Täna on vara öelda, mis lahenduseni see vaidlus võib viia ja kuidas ettevõtete tulemusi mõjutab, kuid kahtlemata pole sellise vaidluse jõudmine kohtusse kummagi ettevõtte avalike suhete seisukohast positiivne käik. Hagi summa 15 mln eurot kolme aasta peale viitab loodetavale allahindlusele umbes 5 miljonit aasta kohta, mis tähendaks neil aastatel Tallinki poolt Tallinna Sadamale makstud laeva- ja reisijatasude langetamist ligikaudu viiendiku võrra," ütles LHV vanemanalüütik Sander Danil.

"Ma usun, et Tallinkil saab olema väga raske kohtus tõestada, et sadamatasude hinnastamine on olnud ebaõiglane."

"Samas, nagu ka Tallinna Sadam kinnitab oma vastuteates, on ettevõtted juba varem pidanud läbirääkimisi hindade osas ja sadam on valmis teatavateks kompromissideks," märkis ta.

"Mulle tundub, et kohtulahendist tõenäolisem on jõudmine mingile kohtuvälisele kokkuleppele, mis reguleerib peamiselt tulevikus makstavaid tasusid. Loomulikult sooviks Infortar edasi liikuda Linnahalli ja oma sadama arenduse projektiga, aga praegune finantsseis seda lähemal ajal ei võimalda."