Kaubanduskeskused, turvafirmad, poed ja ettevõtjad tervikuna, kes täna teevad lisapingutusi ja ka kulutusi selleks, et nende töötajad ja kliendid saaksid viibida turvalises keskkonnas, väärivad tingimusteta kiitust. Just sotsiaalne vastutus ja üksteisest hoolimine on üks võti, vältimaks piirangute karmistumist tasemele, kus viiruse leviku peatamiseks peab seadusandja kehtestama meetmed, mida oleme näinud näiteks Belgias või Ühendkuningriigis. Kui soovime täna maskita poodi minna sellise innuga, et see sunnib meid aidata soovivate töötajatega kaklema, siis mida teeb keeld kohtuda lähedaste või sõpradega? Või mis juhtub siis, kui poed tuleb kinni panna nagu eelmisel kevadel? Selleks, et asi selleni ei jõuaks, on mõistlik kanda maski ja hoida distantsi, kaitsmaks ennast ja teisi.

Nõuda praegu kaupluse turvatöötajalt seadust, mis käsib kanda maski, on hetkeolukorras meist kõigist äärmiselt vastutustundetu. Vaid aasta tagasi oli kaeblejaid, kes ütlesid, et riik on justkui lapsehoidja ning seadusi on liiga palju. Täna nõuame aga valjuhäälselt kaubanduskeskuste ukse peal, et kui pole seadust, siis kohtustust ei täida. Vabadusi saame luua vaid ise, näidates, et saame hakkama ka paragrahvita karistusseadustikus või õigusaktita Riigi Teatajas.

Kaubanduskeskuste ja turvafirmade töötajatele ning juhtidele jääb soovida ainult kindlalt meelt: teil on õigus oma sisekorraeeskirjades seada nõudeid, et tagada külastajate ning töötajate hea tervis läbi meetmete, mida peate õigeks. Kuigi kliendi tagasisaatmine maski kandmisest keeldumise korral ei ole kellelegi meeldiv tegevus, on sellel täna mõju, mida ei tohi alahinnata.

Ära ei tohi unustada aga ka kõiki teisi ettevõtteid ja inimesi, kes pingutavad, et viiruse levikut igapäevaselt piirata. Meie tänane meelekindlus ning käitumine aitavad tagada meie ühiskonna jätkuva toimimise ning loodetavasti ka olukorra normaliseerumise, hoolimata üksikutest valjuhäälsetest vastuseisjatest.