Ligi 40 protsenti Eesti elanikest arvas, et tarbijahinnad eelmisel aastal tõusid, kuigi tegelikult langesid hinnad 0,4 protsenti, näitab SEB veebruaris toimunud kiiruuring. Siiski teadis veerand küsitlusele vastanud II pensionisamba omanikest, et nende valitud fondi tootlus lõi mullu inflatsiooni.

Tervelt 46 protsenti vastanutest ei osanud öelda, kui palju muutus tarbijahinnaindeks 2020. aastal. Vastanutest 21 protsenti arvas, et see kasvas üle kahe protsendi ning 18 protsendi arvates jäi kasv alla kahe protsendi. Vaid 11 protsenti vastanutest vastas õigesti, uskudes et tarbijahinnad langesid mullu kuni kaks protsenti ning neli protsenti oli seisukohal, et hinnad odavnesid üle kahe protsendi.

Tarbijahindade tõusu pakkusid teistest rohkem kõige noorema (18-24 aastat) ning kõige vanema (50-74 aastat) vanusegrupi esindajad. Küsimusele ei osanud vastata 72 protsenti põhiharidusega vastajatest, samuti jäid valdavalt vastuse võlgu mittetöötavad inimesed ning need, kes ei säästa pensioniks ei II sambas ega muul moel.

Tervelt 59 protsenti küsitlusele vastanud II pensionisamba omanikest ei teadnud, kas nende II pensionisamba tootlus ületas inflatsiooni või mitte. 24 protsendi arvates ületas tootlus inflatsiooni, mis oli ka õige hinnang. Vastanutest 10 protsenti arvas, et tootlus jäi inflatsioonile alla ning 8 protsendi arvates oli sellega võrdne. Eesti kogumispensionifondide üldindeks tõusis 2020. aastal 3,7 protsenti ning ühe erandiga oli Eesti II samba fondide tootlus oli inflatsiooni arvestades positiivne. Ka pikemaid perioode vaadates on Eesti pensionifondid keskmiselt teeninud inflatsioonist rohkem. Kui ajavahemikul 2003-2020 tõusis tarbijahinnaindeks 66,4 protsenti siis kogumispensionifondide üldindeks tõusis samal ajal 94,65 protsenti.

„Hindade puhul kiputakse sagedamini arvama, et need tõusevad ning kuigi eelmisel aastal oli Eestis statistikaameti andmetel 0,4 protsendiline hinnalangus, arvas 39 protsenti vastanutest, et Eestis oli inflatsioon. Siiski teadis suur osa uuringus osalejatest, et nende II samba pensionifondi tootlus ei saanud inflatsioonist kannatada. Teise pensionisamba omanikele oli eelmine aasta tootluse mõttes kindlasti soodne, sest väärtpaberiturud tegid peale märtsi koroonašokki läbi kiire taastumise ning hindade kasv pani sisse tagurpidikäigu," ütles SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev

Veebruari keskel toimunud küsitluse viis läbi uuringufirma Kantar Emor ja seal osales 1120 inimest vanuses 18-74 aastat.