Ka praegu, kui suitsuandurit kohustava seaduse jõustumisest on üle kümne aasta möödas, pole see väike elupäästja veel päris iga kodu lakke jõudnud. Rääkimata tulekustutite olemasolust, mida seadus üldse ei nõuagi.

Hea koduomanik ei vaja selleks seadust, et oma pere ja vara ohutuse eest hoolitseda, sest südametunnistus kohustab vaat et enamgi. Teistsuguse hoiakuga peremees või perenaine ei hooli sellest ka siis, kui seadus rahatrahvi ähvardusel midagi nõuab.

Pulberkustuti on aga võrdselt oluline osa tervikust, kus teavitus (suitsuanduri häiresignaal) ja tegutsemine (tulekahju kustutamine) käivad käsikäes ning annavad parima tulemuse.

Vähemalt üks tulekustuti trepikojas

Kuna kõikidel kodus tulekustutit ei ole, võiks üks ühine tulekustuti olla trepikojas kõigile vajadusel kättesaadav. Kui seaduskuuleka elaniku korteris suitsuandur häiret annab ja tõepoolest tulekahju avastatakse, siis tulekustutiga kohe reageerides saab põlengu algusjärgus suurema kahju veel ära hoida.

Iga ühistujuht teab, kui raskelt võtavad korteriomanikud vastu väiksemagi kulutuse. Seda enam, kui selle eiramine karistust kaasa ei too (maha põlenud maja ei osata sageli karistuseks pidada). Siiski – põhjaliku selgitusega erinevate asjaolude kohta, kus vale samm, hoolimatu käitumine võib naaberkortereid ja majaelanikke ohustada, saab suhtumist muuta, sest jagatud vastutus on ka jagatud ohutus.

Tõhusa TAMREX 6 kg Premium pulberkustutiga on võimalik päris suur põleng oma jõududega summutada. Seega, kui trepikoja peale vähemalt üks korralik seade olemas oleks, poleks kulutus kõigi peale ära jagatuna sugugi üle jõu käiv. See oleks tuleohutust silmas pidades väga suur samm kogu maja jaoks. Sellest algabki hoiakute muutus.

Tuli ei tunne korterite piire

Kui tulekustutit ei ole korterites ega trepikojas, jääb üle kiiresti naabreid teavitada, kõik koos välja joosta ja loota, et päästjad ruttu kohale jõuavad. Selle aja jooksul, mil väljas oodatakse, saab üha enam maist vara tuleroaks, korter korteri järel.

Hea õnn, kui elate päästekomando naabruses. Päästjate viimseni koomaletõmmatud read, võimalikud kehvad liiklusolud, ummikud, raskesti leitav asukoht või maja kaugus suurtest keskustest võib abiväe kohalesõidu aja sedavõrd pikaks venitada, et mõnikord polegi enam midagi päästa. Seepärast tasub omalt poolt parimad võimalikud tingimused juba kohapeale luua.

Ühistukoosolekul

Järgmisel ühistukoosolekul võta tuleohutus ühe teemana päevakorda. Palu elanikel suitsuandurid üle kontrollida: kas need on igas korteris olemas ja kas toimivad? Samuti, kas suitsuandureid on piisav hulk. Suitsuandur võiks olla igas magamistoas, elutoas ja esikus. Võta kõne alla tulekustuti ostmine. Kui teie majas on vingugaasi tekke võimalus, räägi vingugaasianduritest.

Kvaliteetsed tuleohutustooted ja professionaalsed nõuanded ootavad igas TAMREXi kaupluses.

Jaga
Kommentaarid