Swedbank Robur Savings Funds on fondifondid, mis on tasakaalustatult kokku pandud Roburi indeksfondide baasil, hajutades riske nii erinevate regioonide kui ka sektorite vahel.

Uusi Swedbank Robur Savings Funds fonde on neli: Swedbank Robur Savings Fund 10, 30, 60 ja 100. Numbrid tähistavad aktsiafondide osakaalu konkreetse fondi portfellis.

„Aina enam eestlasi paneb oma raha kasvama investeerimise teel. Seda tõestab Swedbank Eesti klientide poolt eelmisel aastal 10 000 piiri ületanud ja kokkuvõttes kahekordistunud väärtpaberikontode avamiste arv, mis on igasuguse investeerimise eeldus. Seoses suureneva nõudlusega tutvustame Eestis nelja uut tasakaalustatud portfelliga Robur Savings Funds investeerimisfondi,“ ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Swedbank Roburi eesmärk on teha pikaajalisi investeeringuid vastutustundlikesse osalustesse, millel on globaalsel tasandil head väljavaated ja potentsiaali struktuurseks kasvuks. Roburi investeerimisfilosoofia on rajatud fundamentaalanalüüsile ja riskikontrollile. Nagu kõik teised Swedbank Roburi investeerimisfondid, on ka Savings Funds fondide tegevus kooskõlas Swedbanki jätkusuutliku väärtusloome põhimõtetega. Kõigi Roburi fondide strateegia järgib rangelt 2015. aastal Pariisis sõlmitud rahvusvaheliste kliimamuutuste vastu võitlemise kokkuleppeid.

„Savings Funds investeerimisfondide raames keskendume varadele, mis lõikavad kasu digitaliseerumisest ja üleminekust rohelisele majandusele. Investeeringute kavandamisel võetakse muuhulgas arvesse maailma elanikkonna kasvu ning linnaelanike ja keskklassi tarbijate arvu suurenemist. Meie eesmärgiks on tagada klientidele pikaajaline tootlus, panustades samal ajal ka ühiskonna ja keskkonna arengusse,“ lisas Ulla.

Kõigi Roburi fondide, sealhulgas Savings Funds investeerimisfondide, juures on välistatud investeeringud ettevõtetesse, mis toodavad fossiilkütuseid, v.a juhul, kui sellistel ettevõtetel on selge rohelise ülemineku strateegia. Roburi fondidest on välja jäetud relvade tootmise ja levitamisega seotud ettevõtted ning pornograafia, tubaka ja kanepiga tegelevad ettevõtted.

Tehingud Swedbank Roburi ja teiste Swedbanki fondidega on sisenemis- ja väljumistasuta ja nende hoidmine väärtpaberikontol on kuuhooldustasuta. Ainuke tasu, mida klient maksab on haldustasu.

Swedbank Robur on üks juhtivatest varahaldusettevõtetest Põhja-Euroopas ja ühtlasi suurim fondihaldur Rootsis. Swedbank Robur teenindab rohkem kui nelja miljonit era ja äriklienti ja juhib tänase seisuga enam kui 166 miljardi euro väärtuses investeeringuid.