“Hea on näha, et tööandjad on käitunud mõistlikult ja kodukontorist töötamist võimaldatakse väga laialdaselt – osaliselt või täielikult on kaugtööl 67% vastanud töötajatest. Kaugtöö võimaldamist peavad oluliseks veel enamad, 86% töövõtjatest ja 88% tööandjatest, aga reaalsuses ei ole nii suurel määral kodukontori võimaluse pakkumine arusaadavatel põhjustel võimalik.”, räägib CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht Maris Viires. “Ka vastustest koorub, et 20% töötajate jaoks ei ole viiruskriis töökorraldust eriti muutnud.” täiendab ta.

55% vastanutest eelistab töökorraldust, mis võimaldab osaliselt kodukontoris ja osaliselt ettevõtte kontoris töötamist, veerandi jaoks on eelistuseks töö ainult kodukontorist. 2021. aasta veebruari teise poole seisuga, mil COVID-19 viirus on taas võimsalt pead tõstnud, töötab ainult kodukontoris 35%, ainult ettevõtte kontoris 23% ning vaheldumisi 32% vastanud töövõtjatest. Kaugtöö korraldust oma organisatsioonis hindab heaks või väga heaks üle 70% tööandjatest ja töövõtjatest.

Kaasaegsed tehnilised võimalused on laialdaselt kasutusel, aga esimesteks töövahenditeks on jäänud traditsioonilised kommunikatsioonikanalid. Kolleegidega suhtlemiseks ja info hankimiseks kasutatakse kaugtööd tehes kõige enam e-posti, järgnevad telefonikõned, suhtlusvõrgustikud Skype, Slack, Messenger, videokõned ning näost näkku suhtlus ja ettevõtte siseveeb.

Kaugtöö väljakutsed ja eelised

Uuringus käsitleti ka kaugtöö väljakutseid ja eeliseid. Kõige suurema murekohana tajusid nii töötajad kui tööandjad inimeste omavahelise organisatsioonisisese suhtluse vähenemist ja isoleerituse tunnet, kusjuures tööandjad nägid seda märksa tõsisema probleemina kui töövõtjad (nii arvas vastavalt 65% ja 45% vastajatest).

Töövõtjatele tegid veel muret tööaegadest kinnipidamine ja sellega kaasnev ületöötamine (32%), rohkem segavaid faktoreid ja keerulisem keskendumine (32%) ning korralike töövahendite puudumine (31%). Samad väljakutsed olid silma jäänud ka tööandjatele, lisaks ohud küberturvalisusele ja puudulik ligipääs vajalikele töövahenditele ja dokumentidele.

Kaugtöö eeliste osas erinevad töövõtjate ja tööandjate arusaamised rohkem. Töötajad nõustuvad eeskätt väidetega, et kodukontorist töötamine aitab säästa aega ja raha, võimaldada paremini töö- ja eraelu ühildada ja toetab keskkonnahoidu.

Tööandjad näevad kaugtöö eelistena töötajate suuremat rahulolu, keskkonna säästmist ja liikluskoormuse vähendamist ning töötajate haigustest ja väljasõitudest põhjustatud puudumiste vähenemist.