„Sihtisime neid, kes on piirangutest vahetult puudutatud," ütles Peterson. Laiem plaan ehk väga paljude toetamine oleks maksma läinud 65 miljonit eurot kuus, kuid täna joonistas nõukogu kava, millele kulub 37,9 miljonit eurot. Selle peab valitsus veel kinnitama. Vaja on ka lisaraha, sest varem on töötukassast tulnud sõnum, et 20 miljonit oleks neil endal panna, ülejäänu peab tulema valitsuse otsusega lisaks.

Ta ei taha veel detailidesse minna, kuid ütleb, et selgelt on sisse toodud kaubandus ning arutelu tulemusel ka hulgikaubandus. Pangandus jäi näiteks välja. Endiselt käib kogu arvestus EMTAK koodide alusel. Tegemist on majandustegevuse koodiga, mida ettevõtjad on seni märkinud peamiselt statistilisel eesmärgil.

Peterson teeb aga meele kurvaks neil ettevõtjatel, kes loodavad, et EMTAK koodi puhul hakatakse arvestama põhikoodi kõrval ka n-ö teisi tegevusi. Taotlused peavad olema masinloetavad ning seetõttu ei anna seal erisusi teha ega kontrollida. Töötukassa soovib, et kogu protsess oleks kiire ja selge. Et ei peaks iga ettevõtte puhul kontrollima hakkama, milline on siis tegelik seis.

„Valitsuse otsus oli, et tuleb sihtida ning see tähendab, et ka iseärasused tulevad sisse. Abi annab see aga paljudele. Iga miljon majandusse on abiks," ütles Peterson kiirkommentaaris.

Üks ettevõte, mis on puudutatud EMTAK-koodi probleemist, on Rahva Raamat. Nende kood on 47611 ja see tähendab raamatute jaemüüki spetsialiseeritud kauplustes. Samas on neil aina olulisemaks saamas ka toidu-joogi pakkumise pool.

Koodisüsteem on ebaõiglane

Rahva Raamatu juhatuse esimees Viljar Ots vastas ka Ärilehe küsimistele, sest nad on töötukassa toetuse osas saatnud kirju erinevatele ministritele. Huvitava poolena toob Ots välja veel selle, et kui toetuste saamisel peetakse neid raamatukaupluseks, siis kas neile ikka kehtivad toitlustusasutustele suunatud piirangud.

Milline on olnud senine suhtlus valitsusega ning kas on saadud ka otsus töötukassalt ning see vaidlustatud?

Rahva Raamat soovis taotleda töötasu toetust, kuid ebasobiva EMTAKi koodi tõttu ei lasknud süsteem taotlust esitada. 8. veebruaril pöördusime vastava küsimusega sotsiaalministeeriumisse, mille puhul saime töötushüvitiste ja tööturutoetuste juhilt vastuse, et hetkel ei ole ettevalmistamisel eelnõud, mis toetust saavate ettevõtete ringi laiendaks.

Järgmise sammuna koostasime sisukama pöördumise ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministrile Andres Sutile ja tervise- ja tööministrile Tanel Kiigele. Saatsime oma kirja 19. veebruaril, kuid siiani ei ole vastsust saanud. Rõhutasime oma kirjas ka asja kiireloomulisust, kuid vaatamata sellele ei ole me saanud indikatsiooni selle kohta, kuidas edasi minnakse ja kas meie küsimust arutatakse.

Mis saab siis, kui EMTAK segadus ei lahene teile soovitud viisil?

Meie soov on saada toetust võrdsetel alustel teiste ettevõtetega. EMTAKi kood ei peegelda reaalset olukorda - kui mõni tegevus on märgitud kõrvaltegevusena, ei pruugi see tähendada, et selle maht on ainult väike osa põhitegevusest ning saadud kahju on tühine.

Meil on kaks kohvikut ja suur restoran, meie toitlustustöötajad moodustavad umbes 40% Rahva Raamatu jaemüügiga tegelevatest töötajatest, mis näitab meie toitlustuse suuna mastaabi. Meie toitlustusettevõtete käive langes piirangute ajal kokku 95%. Toetuse jagamine pelgalt EMTAKI koodi alusel on meelevaldne ja ebaõiglane.

Töötasu toetuse puhul oleks Rahva Raamatul õigus ligi 45 000 euro suurusele toetusele. See on suur summa meie ettevõtte jaoks ning sellest ilma jäämise puhul ei saa me kõiki töökohti säilitada.

Kuidas puudutavad eile välja kuulutatud viimased piirangud Rahva Raamatu tegemisi?

Seni on Rahva Raamat pidanud kinni riigi korraldustest ning sulgenud oma kohvikud ja restorani nagu piirangute kohaselt ette nähtud. Küll seisame aga dilemma ees, kuidas edasi käituda. Töötasu toetuse loogika ehk EMTAKi koodi järgi käsitletakse meid kui pelgalt raamatupoodi, samal sulgemise puhul oodatakse, et me käituks nagu toitlustusettevõte. Seega ootame ka valitsusliikmete poolt vastust küsimusele, kas võime oma aktiivselt tegutsevaid restorani ja kohvikuid piirangutest hoolimata lahti hoida, kuna meid nähakse raamatupoena, või oleme nende silmis siiski päris toitlustusettevõte.