Konkurents tarbija tähelepanu järele on suur. Tähelepanust on tänases virtuaalmaailmas saanud üks kõige olulisem ressurss – seda pole kunagi piisavalt, selle võitmise nimel investeerivad sotsiaalmeedia gigandid suuri rahasummasid, konkureerides nii üksteisega kui tihti ka enda loodud platvormil toimetavate tavakasutajatega.

Kuigi tähelepanu saamine on paljude ettevõtete jaoks eksistentsiaalselt oluline, sest sellest sõltub nende käive, siis tihti unustatakse seejuures samaväärset tähelepanu pöörata kasumlikkusele. Mis on ka arusaadav, kuna tähelepanu võitmiseks tehtavad tegevused on pealtnäha more fun, kiiremini mõõdetavad ja kasvunumbrid absoluutväärtustes väga paeluvad (näiteks eduka digiturunduse toel 100% käibekasvu kõlab ju iga nurga alt vaadates väga hästi).

Kokkuvõtteks on aga eduka e-äri tuumaks just kasum – äritegevusest alles jääv raha, mida on võimalik reinvesteerida uute äriideede käivitamisse, välisriikidesse laienemisse ja muuks. Kui selliste äriarenduse teemade jaoks tänasest äritegevusest piisavalt raha alles ei jää, on kasvava konkurentsi maastikul e-äris keeruline ellu jääda. Ehk siis juhul, kui ettevõtte soov on tänase e-äri kasvu harjal ka jätkuvalt purjetada, tuleb kasumlikkusele tähelepanu pöörata juba täna.

Vaatame lähemalt kolme olulist tegevust, mille kaasabil oma e-äri kasumlikkust kasvatada

Protsesside optimeerimine

Paljud protsessid, mis iga päev e-äris aset leiavad, on küllaltki keerukad, puudutavad mitmeid osapooli ning nõuavad arvestatavalt töötunde. Samas on paljude protsesside puhul tegemist lihtsalt väljakujunenud viiside ja meetoditega tööd teha, mida on võimalik märksa efektiivsemaks pöörata ja seeläbi kasumlikumalt teostada.
Järgmistele küsimustele keskendudes on võimalik leida kohad tänase äri protsesside optimeerimiseks:

 • Millised protsessid on täna kõige aeganõudvamad ja kulukamad?
 • Millistest sammudest koosnevad need protsessid?
 • Kas kõik sellised sammud on reaalsuses vajalikud või tingitud tänastest harjumustest, olemasolevast tehnoloogiast või muust?
 • Millised võimalused oleks selliseid protsesse vähemate sammudega läbi teha?

Nendele küsimustele vastamisega astud oma ettevõttega juba esimese sammu selles suunas, et suurendada oma tegevuste kasumlikkust.

Tegevuste automatiseerimine

Võib küll tunduda uskumatuna, aga andmete käsitsi liigutamine ei ole mitte kuhugi kadunud isegi 2021. aastal. Samas puuduvad põhjused, miks see protsess ei võiks olla automatiseeritud. Tänu tegevuste automatiseerimisele on võimalik sellest võrrandist eemaldada inimfaktor, tõhustades seeläbi tööd.

Enne tegevuste automatiseerima asumist on aga oluline vastata järgnevatele küsimustele:

 • Millised infosüsteemid sul täna kasutusel on?
 • Millised tegevused eeldavad kõige rohkem käsitööd?
 • Kui keerulised on need käsitööna tehtavad tegevused?
 • Kas infosüsteeme saaks omavahel suhtlema panna?

Vastused nendele küsimustele on heaks põhjaks edasiste sammude planeerimisel ja tööskoobi, sh eelarve paika panemisel.

Analüüsima peab andmeid ja fakte – kasumlikkus on numbrite mäng

Tegevuste ja kulude analüüs aitab paremini mõista ettevõtte hetkeseisu ja väljakutseid, nii olemasolevaid kui ka tulevasi. Analüüsimise teel on võimalik selgitada välja võimalikud kitsaskohad, mis vajavad tähelepanu. See omakorda võimaldab ettevõttel oma eesmärke saavutada, leides kohti kasumlikkuse kasvatamiseks ja pakkudes väärtust ka erinevatele huvigruppidele organisatsioonisiseselt.

Milliseid samme astudes saad analüüsida oma e-äri?

 • Tuvasta, kus on andmed sinu äris
 • Mõtesta lahti, millistele küsimustele tahad vastuseid saada
 • Koonda andmed kokku (eelistatult ühte struktuuri ja masinloetavana)
 • Juuruta mõõdikud ja töölauad, mis reaalajas andmeid tõlgendada aitavad
 • Tee otsused selle põhjal, mida reaalsed andmed näitavad

Hinda oma e-äri küpsust ja kui soovid täpsemaid nõuandeid ning kogemusi e-äri kasumlikkuse kasvatamiseks, siis tule ja kuula Net Groupi e-äri valdkonna juhi Anders Abeli ettekannet Baltic e-Commerce Forum 2021 konverentsil, mis toimub juba 11. märtsil.