0,3%. Vähem kui pool protsenti. Just selline määr Eesti ettevõtteid on saavutanud Creditinfo hinnangul 15 aastat järjest järjepidevalt kõrge A-klassi krediidireitingu. Üks neist harukordsetest Eesti äridest on peagi 30. tegevusaastat tähistav Addinol Lube Oil OÜ, kelle esindused asuvad nii Ülemiste City lähistel kui ka Ülenurme tehnopargis. „Muidugi on meil hea meel selle tunnustuse üle. See on kinnitus, et nende kolme kümnendi jooksul tehtud otsused ja valikud on olnud põhjendatud ning tulemuslikud,“ räägib ärijuht ja juhatuse liige Tiina Suija, kes on ettevõtet juhtinud asutamisest alates.

Järgmisel aastal täitub ärijuht Tiina Suijal 30 aastat tööd Addinolis.

Olulisi valikuid on tulnud Suija sõnul teha nii juhtimise, tootmise, meeskonnaloome kui ka müügistrateegiates. „Juhtimistasandil on osutunud õigeks otsus jääda 100% Saksa emafirma Addinol Lube Oil GmbH tütarettevõtteks Eestis. Tänu sellele otsusele oleme kasvanud tõeliselt rahvusvaheliseks ettevõtteks, hallates väikesest Eestist ligi kuuendikku planeedist. Nii oleme saanud tagada kiireid tarneid, täita eritoodete tellimusi ja kasutada emafirma ekspertide tehnilist oskusteavet. Samuti oleme jäänud truuks ühele kindlale brändile, jättes tooteportfelli laiendamata odavamate ja madalamakvaliteediliste brändidega, nagu on teinud paljud konkurendid. Seega tunneme oma tooteid väga põhjalikult ja oskame olla kompetentne partner ka kõige nõudlikumate tehniliste lahenduste juures,“ ütleb Suija.

Suija lisab, et müügi suurendamiseks valiti aastaid tagasi laienemisstrateegia Eestist väljapoole: alguses vahendajate kaasabil, hiljem tütarettevõtete ja filiaalide kaudu. Esimene tütarettevõte avati 2004. aastal Venemaal, seejärel Ukrainas ja Lätis ning siis filiaalid Leedus ja Bulgaarias. „Selle strateegia edukust märgati ka emafirmas Saksamaal, mistõttu avati 2009. aastal just Tartus Addinoli Ida-Euroopa keskus,“ meenutab Suija.

Addinoli Ida-Euroopa keskus Tartus.

Uue põlvkonna määrdeained – made in Germany

Addinol valmistab suure jõudlusega määrdeaineid nii mootorsõidukitele kui ka tööstusseadmetele. Kõik Addinoli tooted valmistatakse, villitakse, pakendatakse ja ladustatakse Leuna keemiatööstuspargis Kesk-Saksamaal. „Selle olulisust, kust määrdeaine on pärit ehk kus see on toodetud, sageli ei teadvustata. Kuid nii on – leidub õlibrände, kel on tootmiskohti eri paigus üle maailma. See aga võib tootesiseselt kaasa tuua suuri kvaliteedi kõikumisi. Samas on kaasaegsed seadmed ju kallid – ebakvaliteetne või vale määrdeaine võib põhjustada väga tõsiseid kahjustusi ja tähendada märkimisväärseid kulusid,“ nendib Suija ning lisab, et Addinol eristub konkurentidest just selle poolest, et kogu tootmine toimub ainult Saksamaal, Euroopa ühes moodsaimas määrdeõlitehases, mis tagab püsivalt hea kvaliteedi.

Addinoli tooteportfellis on määrdeõlisid, määrdeid, pastasid ja aerosoole, mis jagunevad omakorda tava- ja fookustoodeteks. Nii tootmises kui ka müügis on Addinol süsteemikindlalt suurendamas fookustoodete osakaalu. „See on üks meie pikaajalisi eesmärke. Fookustooted on konkurentsis eristuvad ja kliendile lisandväärtust pakkuvad uued innovaatilised määrdeained. See lisandväärtus võib kliendi jaoks olla näiteks reaalselt nähtav kütuse kokkuhoid, õli- ja energiakulu vähenemine, õlivahetusintervalli pikenemine, tagavaraosade kokkuhoid või masina pikem eluiga. Kogemus on näidanud, et fookustoodete müük on tavatoodetega võrreldes märgatavalt stabiilsem ja majandustsükli seis või turu olukord seda eriti ei mõjuta,“ selgitab Suija.
Addinoli Venemaa meeskond Tartus koolitusel 2017. aastal.

Väga efektiivsete inimeste meeskond

Suija sõnab naljaga pooleks, et Addinoli Eesti meeskonda sobivad vaid väga efektiivsed inimesed. „Eks igas naljas ole terake tõtt. Tõsi ta on, et peame kogu kollektiivis lugu S. R. Covey seitsme harjumuse põhimõtetest. Hindame kõrgelt sihikindlust, töökust, pealehakkamist ja taiplikkust. Pöörame väga suurt rõhku inimeste koolitamisele ja määrdeainealasele väljaõppele, et olla kompetentne ja professionaalne partner oma klientidele kogu Ida-Euroopas. Lisaks hoiab meie meeskonda koos aus ja õiglane suhtumine inimestesse. Uue töötaja lisandumisel arvestame professionaalsete oskuste kõrval ka kokkusobivust olemasoleva meeskonnaga. Meil ei ole ülemusi ega alluvaid – on inimesed eri vastutusvaldkondadega ja suhtlus käib samal silmakõrgusel,“ selgitab Suija.

Juhatuse liikmed Georg Wildegger ja Tiina Suija Tartu maja avamispeol 2009. aastal.

Addinol on oma ärimissiooni sõnastanud lühidalt: väärtustame kliendi mehhanisme. „Sel lühidusel on ühene tagamõte – selgus, mis oleks lihtsalt hoomatav nii meie töötajatele kui ka klientidele. Kõik Addinoli kontserni sajad töötajad tõesti lähtuvad oma töös sellest, et lõpptulemusena oleksid iga kliendi seadmed, sõidukid ja mehhanismid terved ning töökorras. Et kõik töötaks sõna otseses mõttes – nagu õlitatult,“ kinnitab Suija.

Jaga
Kommentaarid