Oluline lisanüanss, millega tuleb II sambast väljumisel arvestada, on müüdavate osakute hind ja selle kujunemine. Pensionifondide osakute väärtus muutub sõltuvalt finantsturu olukorrast. Vähemalt viiekuuline „ooteaeg" lahkumisavalduse esitamise ning väljamakse tegemise vahel tähendab, et pensioniosakute lõplik väärtus selgub esimestel väljujatel alles septembri alguseks.

„Investeerimisel ei saa teatavasti lähtuda mineviku tootlusest ning tulemused erinevad ka pensionifondide lõikes. Samas võib välja tuua, et Eesti kogumispensionifondide indeks (EPI) tõusis eelmisel aastal 31. märtsist kuni 1. septembrini ligi 10 protsenti, kuid teatavasti taastusid globaalsed väärtpaberiturud võimsalt peale märtsikuu koroonašokki. Kahel eelneval aastal jäi indeksi tõus samal perioodil 1-2 protsendi juurde ning 2017. aastal jäi indeks samas ajavahemikus napilt plussi, olles enne seda miinuses käinud," kommenteeris SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.

Väärtpaberiturul tulevikus toimuvat on keeruline prognoosida ka professionaalidel ning seadus ei luba fondivalitsejatel anda lubadusi tuleviku tootluse kohta. Positiivse võimalusena tähendaks aktsiate ja teiste varade väärtuse kasv, et II sambast saab rohkem raha kätte kui väljumise avalduse esitamise hetkel. Kuna pensionisüsteemist lahkumine on kaalukas otsus, antakse kõigile võimalus oma väljumisavaldus ka tühistada. Esimese perioodi lahkujatel on aega tühistamiseks kuni juuli lõpuni. Väärtpaberiturgude ja fondiosaku hinna ebasoodsate arengute korral on seega võimalus oma väljumisotsus tühistada ja soovi korral teha uus väljumisotsus järgmises perioodis.

Kokkuvõttes tuleb II sambast laekuva summa suurust oodata vähemalt viis kuud, mil ükskord vastavalt seadusele osakud müüakse ning täpne summa kontole jõuab.