Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) kaubandustalituse jurist Maarja Mere rõhutas, et vaidluse tulemus sõltub igal konkreetsel juhul sõlmitud lepingu sisust. Kui treeninguid või huviringe ei toimu - või need toimuvad kokkulepitust oluliselt erinevatel tingimustel - siis on tavaliselt tarbija ilma jäänud sellest, mida ta lepingust õigustatult ootas: "Näiteks kui ujumistrenn või tennisetrenn toimub video vahendusel, ilma treenimiseks vajalike tingimusteta, ei ole tarbijal võimalik kasutada teenust lepinguga ettenähtud ulatuses ja korras."

Kirjeldatud juhul võib tarbija esitada kauplejale nõudeid ka juhul, kui treeninguid ei toimu valitsuse kehtestatud piirangute tõttu. "Isegi kui eeldada, et kaupleja rikkus teenuse osutamise lepingut vääramatu jõu tõttu, ei ole lepingutingimuste rikkumise vabandatavusel mõju kõikidele õiguskaitsevahenditele," kirjeldas Mere. Seaduse järgi säilib tarbijal lepingut rikkunud kaupleja suhtes sõltumata rikkumisest muu hulgas õigus keelduda oma kohustuse täitmisest, lepingust taganeda või leping üles öelda, samuti alandada hinda.

Spordiklubi võib oma rikkumise heastada

Mere toob välja, et taolisel juhul võivad spordiklubi ja tarbija näiteks leppida kokku kuutasu vähendamises. "Spordiklubi võib oma rikkumise ka heastada, näiteks pakkuda tarbijale treeningkaardi pikenemist või muud kompensatsiooni aja eest, kui tarbija ei saanud treeningkaarti kasutada. Ühtlasi võib spordiklubi pakkuda treeningkaardi vahetamist kauba või muu teenuse vastu," kirjeldas ta võimalike lahendusi.

Kui kliendil on spordiklubi pakutud lahendustest keeldumiseks õigustatud huvi, siis võib tarbijal viimase võimalusena olla õigus lepingust taganeda ning tasutud summa tagasi saada.

Mere tõi välja, et tarbijal on lepingust taganemise või üles ütlemise õigus, kui ta on olulisel määral ilma jäänud sellest, mida ta õigustatult lepingust lootis. "Kui tarbijaga sõlmitud lepingu järgi pidi spordiklubi tagama võimaluse rühmatreeningutes osalemiseks ega mitte üksnes iseseisvalt jõusaali kasutamiseks, siis on tarbija jäänud ilma sellest, mida ta lepingust lootis. Samas võib olla vaieldav, kas rühmatreeningu korraldamine videosilla vahendusel vastab sisult harjumispärasele rühmatreeningule," lisas ta.

Samas lisab ta, et TTJA kutsub mõlemaid osapooli üles arvestavale ja mõistvale suhtumisele. Võimalusel soovitab Mere jõuda kauplejaga kokkuleppele, arvestades ühiskonnas valitsevat erakordset olukorda seoses viirusnakkuse puhanguga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid