Uuringu tulemuste kohaselt peab 73 protsenti vastanutest kõnniteede puhastamist kohaliku omavalitsuse kohustuseks ning vaid viiendiku hinnangul peaks selle eest vastutama majaomanikud.

Norstati juhi Evelin Pae sõnul selgus küsitlusest, et 26 protsenti inimestest oleksid nõus kodualuse maamaksu taastamisega. Samas üle poole ehk 56 protsenti ei poolda maamaksu taastamist eesmärgiga katta selle arvelt lumekoristusega seotud kulud.

„Uuring näitab, et veebruari lumerohkuse ja tänavate libeduse valguses ootavad inimesed selgelt, et avaliku ruumi korrashoiu eest vastutaks kohalik omavalitsus. Kui maamaksu taastamist pooldab ainult neljandik vastanutest, siis hooajalist lumekoristusmaksu oleks valmis tasuma ligi pooled vastanutest,“ kirjeldas Pae.

Küsitlus viidi läbi tänavu veebruaris 1000 elaniku seas üle Eesti.