12 miljoni euro suuruse kogumahuga raamleping sõlmitakse 3 aastaks võimalusega pikendada seda 2 aasta võrra. Lepingu tingimuste täpsustamine ning raamlepingu sõlmimine toimub märtsikuu jooksul, teatas ettevõte börsile.

Harju Elekter on läbi aastate panustanud tegevusse Eesti turul, osaledes võimalikes hangetes, müües jae- ja projektimüügiks elektriseadmeid ning pakkudes tööstuslikke rendipindasid äriklientidele. Müük Eesti turule kasvas möödunud aastal 16,7 miljonilt eurolt 23,5 miljoni euroni, moodustades grupi käibest 16%.

Enefit Connect OÜ on Eesti Energia tütarettevõte, mis haldab elektrivõrke ja suurt osa Eesti tänavavalgustusvõrgust, ehitab internetivõrku, arendab elektriautode laadimisvõrku ning pakub klientidele tänapäevasel tehnoloogial põhinevaid uusi energialahendusi.