Kui naiste palgaootuse mediaan on 1200 eurot, siis mehed soovivad teenida 1500 eurot kätte, mis teeb meeste ja naiste palgaootuse lõheks 20 protsenti.

Reaalselt teenitavate palkade erinevus on veidi väiksem – mehed teenisid 243 eurot rohkem ja palgalõhe oli seega 18 protsenti.

Palgaerinevus on suurim juhtide ja keskastmespetsialistide seas, kus mehed soovivad naistest vastavalt 600 ja 700 eurot rohkem teenida.

Kõige väiksem on palgaerinevus müügi- ja teenindustöötajate ametirühmas, kus tegelikud palgad erinevad vaid 78 euro võrra ja palgaootus on samal tasemel ehk 1000 eurot

„Suuresti mõjutab lõhet palgaootustes tööde erinev jagunemine meeste ja naiste vahel,“ selgitas Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Madalama palgaga töötajate seas rohkem naisi, nt iluteenindajad, koristajad, õmblejad jt, kõrgema palgaga töötajate seas aga mehi, nt IKT juhid, tarkvaraarendajad jt.“

Kadri Seedri lisas, et naiste ja meeste palgaootuste erinevused kasvavad vanuses, mil astutakse iseseisvasse ellu ja luuakse pere. „Kuigi mehed võtavad järjest enam lastega seotud kohustusi, on endiselt tavapärane see, et naine paneb oma karjääri ajutiselt nii-öelda pausile,“ lisas Kadri Seeder.

Palgalõhe on suurim Ida- ja Lääne-Virumaal

Piirkondade võrdluses erinevad naiste ja meeste palgad ja palgaootused kõige enam Ida- ja Lääne-Virumaal, kus naiste mediaan netotöötasu on üle 300 euro väiksem, kui meestel. Palgaootus erineb selles piirkonnas veelgi enam –mehed ootavad vähemalt 1500 eurost töötasu, naised soovivad aga 1000 eurot kätte teenida.

Tallinnas ja Harjumaal jääb naiste ja meeste palgaootuste vahele 400 eurot (netopalgaootuse mediaan on vastavalt 1300 ja 1700 eurot) ning Tartus ja Tartumaal 300 eurot (netopalgaootuse mediaan on vastavalt 1200 ja 1500 eurot).

Tegelike palkade erinevused on kõige väiksemad Rapla-, Järva, Pärnu- ja Läänemaal.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee viivad kaks korda aastas läbi tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse tööturukäitumist, palkade ja palgaootuste muutusi. Uuringus osales kokku 9733 inimest üle Eesti. Palgalõhe on arvutatud valemiga (meeste palk – naiste palk)/ meeste palk.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid