Tehinguga siseneb eriarsti-, hoolekande-, töötervise ja hambaraviteenuseid pakkuv Mehiläinen Eesti turule, omandades ettevõtetes 100%-lise osaluse. Uus strateegiline omanik jätkab mõlemas ettevõttes tänase brändinime ja juhatusega. Tehingu toimumisel teenuste osutamise tingimused ei muutu.

Unimedi ja Qvalitase senine omanik, Baltikumi juhtiv erakapitali investeerimisfirma BaltCap, väljub ettevõtetest pärast viie aasta pikkust edukat koostööd. BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdari sõnul on see loomulik samm ettevõtete edasiseks kasvuks.

Uus omanik kiirendab seniseid arenguid veelgi

“Meil oli erakordne võimalus aidata kaasa Eesti juhtivate eratervishoiuettevõtete hulka kuuluvate Qvalitase ja Unimedi arengule, investeerides kliinikute ja meditsiiniseadmete uuendamisse ning panustades töökeskkonna parendamisse,“ rääkis Kõdar. Tema sõnul on neil ainult hea meel anda ettevõtted üle valdkonna ühele juhtivale tegijale.

“Qvalitas ja Unimed on tervishoiuvaldkonnas oma segmentides liidrid nii ravikvaliteedi, käibe kui ka klientide rahulolu poolest. Oleme aastaid jälginud nende tegevuse arengut – mõlema ettevõtte tervishoiutöötajate kõrge tase ravi pakkumisel ja asjatundlikkus valdkonna arendamisel on olnud muljetavaldavad,” põhjendas ostu Mehiläineni juhatuse esimees Janne-Olli Järvenpää.

Qvalitas Arstikeskuse juhatuse esimehe Tõnu Veldi sõnul on kogu tervishoiu valdkond olnud viimase viie aasta jooksul kiires muutumises ning tänu heale koostööle senise suuromaniku BaltCapiga on Qvalitas teinud suured sammud edasi oma teenuste arendamisel ja kvaliteedi tõstmisel nii töötervishoius kui ka üld- ja eriarstiabiteenustes.

„Koostöö Mehiläineniga kiirendab seniseid arenguid ning võimaldab võtta kasutusele innovatiivseid ja patsiendikeskseid lahendusi, mis muudaksid ennetava meditsiini ja tervisekahjude vältimise inimeste jaoks veelgi tulemuslikumaks,“ sõnas Velt.

Unimed Grupi juhatuse esimees Marja-Liisa Alop näeb, et koostöö tervishoiusektoris nii kogenud omanikuga avab mitmeid uusi võimalusi arenguks. „Tänu sellele avaneb meil ligipääs uuel tasemel erialaseks kogemustevahetuseks nii ravitöös, kliinikute juhtimises kui ka patsientidele veelgi parema kogemuse pakkumiseks,“ sõnas ta.

Tehinguga omandab Mehiläinen Unimed Grupi ja Qvalitas Arstikeskuse valdusettevõttest DenCap 100%-lise osaluse, hinda pooled ei avalikusta. Tehing saab jõustuda pärast konkurentsiametilt loa saamist.

Soome suurfirma tegutseb ka Rootsis

Mehiläinen on rohkem kui 100-aastase kogemusega Soome tervishoiuettevõte, millel on teiste meditsiiniteenuste kõrval laiapõhjaline kompetents ka töötervishoius ja hambaravis. Mehiläinen tegutseb täna rohkem kui 540 asukohas üle Soome.

Lisaks pakub Mehiläinen teenuseid veel Rootsis ning oma digilahendusi rahvusvahelisele turule. Kokku töötab ettevõttes 22 300 inimest, kes pakuvad meditsiinilist abi ja tuge aastas umbes 1,3 miljonile inimesele.

Qvalitas Arstikeskus on Eesti suurim ja kõige pikaajalisema kogemusega töötervishoiuteenuse pakkuja. Qvalitas osutab professionaalset üld- ja eriarstiteenust haiguste ennetamise, varajase avastamise ja ravi eesmärgil. Statsionaarsed esindused paiknevad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis, Põlvas ja Võrus ning lisaks kuulub ettevõttele viis mobiilset üksust.

Unimed on Eesti suurim hambakliinikute ja -laborite grupp, mis pakub kõiki suutervisega seotud teenuseid. Gruppi kuulub seitse hambakliinikut ja kolm -laborit, mis tegutsevad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Lisaks pakutakse hambaraviteenuseid veel viies ravikabinetis üle Eesti.