Naised on pandeemiast rohkem mõjutatud eelkõige sektorite tõttu, kus nad töötavad. Enamikes riikides tegutseb turismi ja hotellinduse, toitlustuse ja meelelahutuse valdkonnas rohkem naisi kui mehi, samuti teevad naised sagedamini administreerivat tööd, mille järele on vajadus kollektiivide kodukontoritesse kolimise tingimustes tuntavalt vähenenud.

Samal ajal on tööjõu nõudlus kasvanud näiteks IT-sektoris ja laonduses ning logistikas, kus traditsiooniliselt töötab rohkem mehi kui naisi.

Lisaks selgub, et Euroopas ja Kesk-Aasias on oma töö sisuliselt kaotanud 25 protsenti eraettevõtjatest naisi, samal ajal kui meeste puhul on vastav osakaal 21 protsenti. USA-s on pea iga kolmas töötav ema ise tööst kas osaliselt või tervenisti loobunud, et keskenduda koduõppele jäänud laste toetamisele, sama suundumust on märgata ka mujal maailmas, kuigi vähem.

„Tööealistelt inimestelt küsiti ka seda, kas nad tahavad kodukontorist nö päris kontorisse naasta ja selgus, et seda ootab iga teine mees ja iga kolmas naine,“ rääkis Manpower Eesti äriarendusjuht Kirke Altrov. Tema sõnul on põhjused seejuures erinevad.

„Kontoritööle naasta soovivad naised tahavad sellega tõmmata pigem selgemat piiri töö ja kodu vahele, samas kui mehed ootavad naasmiselt eelkõige sotsialiseerumisvõimalust ja pigem kolleegide tähelepanu ning tunnustust,“ märkis Altrov.

Samas tuleb uuringust selgelt välja, et nii naised kui mehed usuvad, et koroonapandeemia on töömaailma pöördumatult muutnud ning paindlikkust ning kodus töötamist on tulevikus varasemast oluliselt rohkem ka siis, kui piirangud lubavad kõigil kontorisse naasta.

Manpower on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 16 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.