Minister Sutt selgitas, et muudatuste eesmärk on suurendada EASi kriisitoetustele ligipääsu just väiksemate ettevõtjate seas. „Alandasime toetusele kvalifitseerimise lävendit ja laiendasime sihtgruppi, et toetuseid saaks taotleda ka mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad,“ ütles Sutt.

Turismisektori kriisitoetus on jätkuvalt suunatud ettevõtjatele, kes on erinevatest piirangutest enim mõjutatud. Toetuse peamisteks sihtgruppideks jäävad endiselt majutusettevõtjad, reisiettevõtjad, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjad ning käsitöö- ja suveniirimüüjad üle Eesti. Vastavalt tänasele otsusele lisanduvad sihtrühmana ka Eesti disaini müüjad. Kõikides sihtgruppides (välja arvatud toitlustus) saavad nüüd toetust taotleda ka füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Ühtlasi leevendati nõudeid tasutud tööjõumaksude osas.

Toetuste suurus ettevõtte kohta on maksimaalselt 60 000 kuni 180 000 eurot sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, käibekaotusest ja tööjõumaksudest.

Turismisektorile suunatud toetuste eelarve on 8,5 miljonit eurot. EAS avab toetused kohe pärast toetuse määruse jõustumist ja riigiabi loa saamist Euroopa Komisjonilt, eeldatavalt märtsi teises pooles.

Riik toetab EASi kaudu ka reisijate maismaaveo ettevõtteid 1,2 miljoni euro ulatuses. Toetusmeede avaneb aprillis kohe pärast riigiabi loa saamist Euroopa Komisjonilt.

Täpsemad toetamise tingimused avaldatakse ja toetusvoorude avamisest teavitab EAS oma veebilehel.