Ametiühingute juhi Peep Petersoni sõnul on koroonakriisist üle saamiseks, vajalik võimalikult paljude inimeste vaktsineerimine, mis omakorda tähendab, et suurenema peab vaktsineerimisega nõustuvate inimeste hulk.

„Igal vaktsiinil võivad olla kõrvalnähud ja inimestel avalduvad need erinevalt,“ sõnas Peterson lisades, et praeguste vaktsiinide saajad on kehva enesetunnet sagedamini kurtnud just vaktsineerimisele järgneval päeval ning paljud töötajad kaotaksid vaktsineerimishirmu ja läheksid end vaktsineerima, kui vaktsineerimisele järgnev tööpäev oleks vaba päev.

„Seetõttu kutsume üles tööandjaid, kellel on vähegi võimalik, andma töötajatele vaktsineerimise järgne tööpäev tasustatud vaba päevana. See tõstaks töötajate motivatsiooni lasta end vaktsineerida ja ühtlasi vähendaks lühiajaliste töövõimetuslehtede avamist võimalike vaktsineerimisega kaasnevate kõrvalmõjude tõttu,“ seisis pöördumises, mis tuleb arutamisele ka kolmepoolsel kohtumisel peaministriga 17. märtsil.

Lisaks peavad ametiühingud oluliseks töökohal valitsevate viirusest tulenevate riskide maandamisel oluliseks määrata töökohtadel kontaktisikutena esindajad, näiteks usaldusisikud, et koostöö ja kommunikatsioon töötajate ja tööandja vahel oleks võimalikult selge ja tõhus.