„Veebipõhine kaubandus on viimastel aastatel olnud väga suures kasvutrendis ning tarbijal on üha laiemad võimalused vajalike toodete või teenuste ostmiseks ja pakkumiste otsimiseks erinevate veebipõhiste otsinguvõimaluste abil,“ rääkis minister Andres Sutt, kelle sõnul on e-kaubandus eriti tänaste koroonapiirangute valguses üheks peamiseks viisiks, kuidas säilitada kaubandussektori käive ja hoida kaup liikumas.

"Selliseid võimalusi pakuvad võrdlusveebilehed või turuplatsina tegutsevad internetipõhised kauplemiskohad, kus tarbijal on võimalik teha tehinguid erinevate kauplejatega nagu eBay, Amazon või osta.ee," lisas minister. Kuna digitaalsed võimalused tarbijatele kaupade ja teenuste pakkumiseks laienevad pidevalt, tuleb ajakohastada ka tarbijakaitseseadust ja täpsustada ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni.

„Internetis oste sooritades ei ole tarbija jaoks alati selge ja läbipaistev, kuidas tema otsingu tulemusena esitatav järjestus kujuneb ja kas isik või ettevõte, kellega leping sõlmitakse, on kaupleja või teine tarbija ja kas sõlmitud lepingule kehtib ka EL tarbijaõigus,“ selgitas minister. „Seega, kui veebipõhise ostuga läheb midagi valesti, ei ole alati lihtne teha kindlaks, kes vastutab.“

Eelnõus kehtestatakse täiendavad teavitamisnõuded, mille kohaselt tuleb tarbijatele esitada teavet selle kohta, kuidas on kujunenud tema otsingu tulemusena esitatav järjestus. Kui otsingutulemuste järjestuses ettepoole paigutumise eest on makstud, siis tuleb tarbijat sellest ka teavitada.

Lisaks tuleb esitada teavet nende peamiste parameetrite kohta, mille alusel tarbija otsingu tulemusena esitatud järjestus on kujunenud. Samuti tuleb esitada teavet internetipõhises kauplemiskohas pakkujaks oleva isiku õigusliku staatuse kohta, kas tegemist kauplejaga või mitte.

Nõuete parema täitmise tagamiseks karmistatakse oluliselt ka karistusi tarbijate õiguste kaitseks kehtestatud õigusnormide rikkumise korral ja nähakse ette suurema rahatrahvi määramise võimalus tarbijate majandushuvide kaitseks.