Ühekordset toetust koroonaviiruse tõttu väljakuulutatud eriolukorra tõttu antakse vanaduspensionäridele, invaliidsuspensionäridele ja toitjakaotuspensionäridele. Õigus toetust saada on ka inimestel, kes saavad hüvitist töövõime kaotamise eest või riiklikku sotsiaaltoetust, vahendab Läti Delfi.

Veel makstakse toetust puuetega lapse hooldajatele.

Riigieelarvest eraldatakse toetuse maksmiseks 112,5 miljonit eurot.

Läti riiklik sotsiaalkindlustusagentuur maksab ühekordse toetuse välja aprillis. Seda eraldi taotleda ei ole vaja.

Veebruari keskel kiitis Läti seim heaks ühekordse toetuse maksmise perekondadele summas 500 eurot iga lapse pealt.

Toetus on mõeldud kõigile, kes saavad 2021. aasta 1. mätsist kuni 6. aprillini alla aastase lapse hooldustoetust, riiklikku peretoetust ja puudega lapse riiklikku lisatoetust.

Raha makstakse välja enne 31. märtsi.