Küsimusele vastab tööinspektsioon:

Tööandja koostab kalendriaasta esimese kvartali jooksul puhkuste ajakava, kuhu märgitakse kõikide töötajate põhipuhkuse ajad. Puhkuse ajakava eesmärgiks on anda nii töötajale kui ka tööandjale võimalus tööd ja puhkust ette planeerida.

Tööandjal on üldjuhul õigus kehtestada ühepoolselt puhkus, võttes sealjuures arvesse töötaja mõistlikke soove. Kui tööandja määrab ise puhkuste ajakava, peab puhkuse pikkus olema järjestikused 28 kalendripäeva.

Kui töötaja soovib puhkust võtta välja osade kaupa, tuleb see eelnevalt tööandjaga kokku leppida. Tööandjal on õigus kehtestada ka kollektiivpuhkus. Näiteks talvisel perioodil, kui ettevõttel on kõige madalam töökoormus või suvel intensiivse koormuse ajal vmt. Kollektiivpuhkuse määramiseks ei pea ettevõttel olema kollektiivlepingut.

Puhkuste määramisel on mõned erandid

Põhipuhkust sobival ajal on õigus nõuda teatud isikutel ning tööandja peab nende soovidega arvestama. Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:

1) naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
2) mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;
5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Eelisõigusega töötajad peavad oma puhkusesoovid esitama puhkuse ajakava koostamise ajal, välja arvatud juhul, kui nad seda siis veel teha ei saanud (nt töötaja ei ole teadlik oma rasedusest).

Muudatusi saab teha üksnes poolte kokkuleppel

Seega, tööandjal on õigus märtsikuu lõpuni koostada puhkuse ajakava, märkides sinna töötajate põhipuhkuse ajad (nii käesoleva aasta põhipuhkuse kui ka eelmisel aastal kasutamata jäänud põhipuhkuse päevad). Oluline on meeles pidada, et tööandja peab arvestama eelpool välja toodud töötajate põhipuhkuse soovidega ning ei saa keelduda neile põhipuhkust andmast nende soovitud ajal. Tööandja peab töötajaid puhkuse ajakava koostamisest teavitama, et töötajad teaksid esitada oma puhkusesoove.

Kui puhkuse ajakava on koostatud, saab selles muudatusi teha üksnes poolte kokkuleppel. Tööandja ei saa ühepoolselt juba koostatud puhkuse ajakava muuta, vaid see tuleb pooltel eraldi kokku leppida.

Kui tööandja ei ole puhkuse ajakava koostanud, siis ei saa tööandja töötajad sundida põhipuhkust kasutama, vaid selleks tuleb saavutada kokkulepe. Seega saab tööandja töötajale teha üksnes ettepaneku puhkuse kasutamiseks. Töötajal on õigus keelduda.