Mudeli eesmärk on välja arvutada, milline on reisijate ja kaubavedude nõudlus Rail Baltica taristule esimese 30 aasta jooksul. Mudeliga prognoositakse Rail Baltica reisijate liikumise eelistused, sh transpordiliik ja marsruut. Saadud teavet kasutatakse Rail Baltica taristu projekteerimise ja tegevuste planeerimise kalibreerimiseks ning lõpule viimiseks. Lisaks aitab mudel teha otsuseid mitmete Rail Balticaga seotud tegevuste osas, sealhulgas kulude-tulude ja sotsiaal-majanduslikud analüüsid, keskkonnamõju hindamine, ettevõtlus ning finantsplaneerimine. DM-i väljatöötamisega algab Rail Baltica planeerimise järgmine etapp, mille käigus valmivad uus Rail Baltica tasuvusuuring ja täiendatud opereerimisplaan. DM annab neile olulise sisendi.

Mudeli tarnib laialdaste transpordiuuringute ja nõudluse modelleerimise harjutuste loomise kogemustega konsultatsioonifirma TRT Trasporti e Territorio. Nad on teinud näiteks Euroopa Komisjoni tellimusel üle-euroopalise multimodaalse transpordimudeli TRIMODE. Nende partnerlus Saksamaa juhtiva transpordimudeldamise konsultatsioonifirmaga PTV CEE Sp., kes on maailma ühe enimkasutatava integreeritud tarkvaraplatvormi VISUM arendaja, tagab Rail Baltica projektile esmaklassilise toe.

Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS-i transpordiökonomist ja teadusdoktor Stefan Manzo rõhutab: „Meie järgmise põlvkonna transpordinõudluse mudel, mida arendame koos kogenud partneritega, ei vii mitte ainult Rail Baltica tegevuste planeerimist uuele tasemele, vaid loodetavasti muutub võrdlusmudeliks kogu Balti regioonis. Mudel luuakse võimekusega lisada tulevikus juurde uusi funktsionaalsusi, näiteks linna, piirkondlike ja riiklike liikuvuskavade testimine, edendades seeläbi veelgi ühenduvust ja sotsiaal-majanduslikke arengueeliseid, mida Rail Baltica annab Balti regioonile ja kaugemale."

Lisaks võimaldab mudel kvantifitseerida Rail Baltica liini tõenäolist mõju kaupade ja inimeste liikumisele Balti riikides keskmises ja pikas perspektiivis. Kaasates asjaomaseid kohalikke ja piirkondlikke sidusrühmi, nagu taristuettevõtted ning teiste transpordiliikide teenuseosutajad, aga ka omavalitsusi, valitsusväliseid organisatsioone ja teisi laiema liikuvuse ökosüsteemi liikmeid, edendab mudel Rail Baltica projekti võimalikku koostoimet riiklike liikuvuskavadega. Lisaks määrab mudel kindlaks, millist mõju võivad avaldada riiklikud ja rahvusvahelised transpordi- ning keskkonnapoliitikad Rail Baltica majanduskoridori toimimisele.

Erilist tähelepanu pööratakse Rail Baltica reisijaamadele, nii rahvusvahelistele kui ka piirkondlikele, ja ühendvedudele, pakkudes hinnanguid võimalikele reisijate ja kaubavoogudele. Tulevikus regulaarselt ajakohastatava reaalaja mudelina aitab DM optimeerida nii reisiterminalide kui ka kaubarajatiste suurust ja ulatust. Mudel annab olulist teavet tulevastele äripartneritele, sealhulgas teenuseosutajatele ja investoritele, arvestades nende tulevast majanduslikku seotust Rail Balticas.