Alexela senine kogemus gaasitanklate rajamisel on näidanud, et ollakse õigel teel. „Mida rohkem panustame biometaani tanklate võrgustiku rajamisse, seda enam on võimalik populariseerida keskkonnasäästlike CNG sõiduvahendite kasutuselevõttu,“ sõnas AS Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson ettevõtte Tartus avatud biometaani tankla osas.

Nii tavatarbijale kui ettevõtetele on eestimaise rohegaasiga sõites kütusekulu keskmiselt poole väiksem. „CNG-ga sõites kulub 100 kilomeetri läbimiseks kolm-neli eurot. Biometaani tarbivaid sõidukeid eelistades saab kindel olla, et võidab rahaliselt nii sõidukiomanik kui loodus laiemalt,“ ütles Alexela juht.

„Biometaan on nullheitega keskkonnahoidlik kütus ja kuidas teisiti peaks täitma seatud taastuvenergia transpordieesmärke, kui me turul ise neid võimalusi era- ja äritarbijatele ei loo,“ sõnas Adamson

Biometaanitanklas müüdav taastuvkütus on toodetud Tartumaal asuvast toormest ja seda Eesti ettevõtetele Infortar ja Alexela kuuluvas Ilmatsalu biogaasijaamas. Taastuvkütust biometaani toodetakse peamiselt biolagunevatest jäätmetest, näiteks sõnnikust, virtsast, toidujäätmetest. Ilmatsalu jaamas kodumaisest sõnnikust toodetav autokütus jõuab Tartusse maagaasivõrgu kaudu.