Kui praegu peavad kaugmüügiga tegelevad e-poed registreerima end käibemaksukohuslaseks ning deklareerima maksud igas Euroopa Liidu liikmesriigis, kuhu kaupa lõpptarbijale müüakse, siis alates 1. juulist saab seda teha mugavalt ühe akna kaudu.

Nimelt jõustuvad alates 1. juulist e-kaubanduse direktiivist tulenevalt seadusemuudatused, millega kaasneb võimalus deklareerida ja tasuda piiriüleste tehingute käibemaksukohustus ühe akna kaudu läbi asukohariigi ehk Eesti puhul MTA deklareerimissüsteemi. Nii kogub MTA kõikide liikmesriikide eest käibemaksu kokku ja jagab selle ise teistele liikmesriikidele laiali, vähendades oluliselt e-poodide halduskoormust.

Selleks, et tutvustada uut süsteemi, ootame kõiki kaugmüügiga tegelevaid ettevõtjaid koolitusele, kus selgitame, kuidas registreerida end ühe akna kaudu erikorra kasutajaks ja kuidas hakkab välja nägema maksukohustuse deklareerimine.

Koolitused toimuvad Zoom keskkonnas eesti keeles 24. märtsil ja vene keeles 30. märtsil. Mõlemad koolitused ka salvestatakse ning on järelvaadatavad. Koolitusel ei tule juttu e-kaubanduse direktiivist tulenevatest tolliregulatsiooni muutustest, nende teemade tutvustamine toimub aprillis-mais.