Tehingu eeltingimuseks on ettevõttele vajamineva rahastuse kokkusaamine ning litsentsi väljastamine Ühendkuningriigi järelevalveasutuse Prudential Regulation Authority poolt.

Commercial and Northern Ltd, hetkel ärinimega B-North on Manchesteris baseeruv tehnoloogiapõhine finantsettevõte, mis taotleb järelevalveasutuse UK Prudential Regulatory Authority ja finantsjärelevalve (Financial Conduct Authority) väljastatavat pangalitsentsi, et hakata pakkuma finantseerimist regionaalsetele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Kogenud meeskonnaga ja suure kasvuambitsiooniga ettevõttel on tugev valmisolek reaalseks äriga alustamiseks ja plaan asuda tegutsema 150 miljardi naela suurusel Ühendkuningriigi VKE laenude turul.

LHV missioon on parem juurdepääs finantsteenustele ja kapitalile ning Ühendkuningriik on üks LHV koduturgudest, kus grupp otsib kasvuvõimalusi. B-Northi plaanide ja LHV panga senise teekonna vahel on võimalik näha selgeid paralleele. See annab LHV-le võimaluse aidata kaasa B-Northi ambitsioonide elluviimisele, rakendades kogemusi panga ülesehitamisest ja samas saades juurde teadmisi Ühendkuningriigi krediiditurust. B-Northi plaan pakkuda väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele vajalikku krediiti konkurentidest efektiivsemalt, parimaid tehnoloogilisi lahendusi suhtepangandusega põimides, on LHV näitel suure kasvupotentsiaaliga äri.

Olemasolevate investorite hulgas on Greater Manchester Combined Authority ja Channel 4 Ventures. Lisaks LHV Groupile on B-North kaasamas kapitali teistelt investoritelt, seal hulgas LHV Varahalduse juhitavatelt pensionifondidelt.

B-Northi plaanide kohaselt kaasatakse vajaminev kapital 2021. aasta II kvartali jooksul, sellele peaks järgnema loa väljastamise protsessi lõpule viimine järelevalve poolt. Investeeringu täpsema sisu ja mõju LHV finantsplaanile avalikustab ettevõte tehingu eelduste täitumisel.