Pensioniindeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi muutusest ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Tarbijahinnaindeks langes 2020. aastal võrreldes 2019. aasta keskmisega 0,4 protsenti ja sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastane kasv on Rahandusministeeriumi andmetel 2,1 protsenti.

2021. aastal on rahvapensioni määr pärast indekseerimist 225,18 eurot (praegu 221,63 eurot), pensioni baasosa 219,30 eurot (praegu 215,51 eurot) ja aastahinne 7,206 eurot (praegu 7,104 eurot).

Kooskõlas riikliku pensionikindlustuse seaduse muudatusega tõstetakse pensioni baasosa pärast indekseerimist täiendavalt 16 euro võrra ja rahvapensioni 30 euro võrra. Seega suureneb pensionide baasosa 219,30 eurolt 235,30 euroni. Rahvapensioni suurendatakse pärast indekseerimist 30 euro võrra, mis tingib rahvapensioni kasvu 225,18 eurolt 255,18 euroni.

Näiteks 15-aastase pensioniõigusliku staažiga isiku vanaduspension on pärast indekseerimist 327,40 eurot ja pärast täiendavat baasosa tõusu 343,40 eurot, 30-aastase staažiga isiku vanaduspension on pärast indekseerimist 435,49 eurot ja pärast täiendavat baasosa tõusu 451,49 eurot ja 44-aastase staažiga isiku vanaduspension on pärast indekseerimist 536,38 eurot ja pärast täiendavat baasosa tõusu 552,38 eurot.

Riiklike pensionide indekseerimise eeldatav maksumus käesoleval aastal on 23 712 000 eurot. Riiklikke pensione indekseeritakse ligikaudu 321 000 pensionäril. Riiklike pensionide tõusu kogukuludeks 2021. aastal on 83 774 000 eurot ja vahendid selleks on ettenähtud riigieelarves.

Määrust rakendatakse selle aasta 1. aprillist.