Avaldame lisaeelarve täismahus.

Tabelis on toodud summad miljonites.

Loe lisaeelarve seletuskirja siit.