Kindlustuslepingu on raha väljavõtmiseks üles öelnud 2376 inimest. Kindlustuslepingu on üles öelnud ja uue lepingu sõlminu 61 inimest.

Kokku on täna avatud 768 444 pensionikontot.