Tallinna Kaubamaja AS soovib, et kõrvalasuvalt Kaubamaja tänavalt saaks pöörata poealusesse parklasse. Tallinna linn sellega esialgu ei nõustu ning vaidlus pidurdab kogu plaanitavat arendust, vahendab ERR.

Tallinna Kaubamaja kinnisvaraettevõtte juht Peeter Kütt sõnab: "Meil oli arhitektuurivõistlust läbi viies linnaga kokku lepitud juurdepääsu lahenduses, aga linnast tulenevatel põhjustel vajas see muutmist ja uue lahenduse osas ei ole praeguseks kokkulepet tekkinud. Me oleme pakkunud linnale välja kompromisslahendusi, mis on teostatavad, aga need ei ole praeguseks heakskiitu saanud."

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov kommenteerib: "Ma arvan, et ühelgi ettevõttel ei saa olla ootust, et me tegeleme eeskätt tema probleemidega, mitte rahulikus tempos ei jõua enda sees selguseni, mis on meie plaanid linnakeskkonnaga. Seetõttu me olemegi kaubamajale öelnud, et nad võivad homme kätte saada oma projekteerimistingimused ja hakata ehitama, aga nii nagu iga teinegi ettevõtja, kõik juurdepääsud ja kõik ehitusega kaasnevad probleemid peaks ettevõtja lahendama oma kinnistul. Kuni see vastus kaubamajale ei sobi, ei ole meil võimalik edasi minna."