"Pärast vaideotsuse teatavaks tegemist on võimalik esitada 30 päeva jooksul kaebus halduskohtusse. Enefit Green kaalub seda võimalust," ütles ettevõtte juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Kärmase sõnul ei nõustunud Enefit Green algselt vallavolikogu otsusega Risti tuulepargi eriplaneering lõpetada ja võrreldes eriplaneeringu algatamisega, pole viimase 15 kuu jooksul ilmnenud asjaolusid, miks seda lõpetada.

Enefit Green on valmis otsima vallaga kompromissi. "Oleme teinud vallavolikogule korduvalt ettepanekuid töörühma moodustamiseks, et arutada ühise laua taga tuulikute arvu, kõrguse, asukoha kui ka kohaliku kasu mudeli osas. Oleme jätkuvalt valmis töögrupi looma ja konstruktiivselt arutlema," sõnas Kärmas.

Ettevõtte hinnangul tuleks eriplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise alustamisega edasi liikuda. "Alles siis saaksime faktipõhise ekspertteadmise tuulepargi sobitumise osas keskkonda. Menetluse jätkamine on oluline, et leida kogukonnale sobivaim lahendus," märkis Kärmas.